DAVVI Monitieteinen yliopistollinen koulutushanke 2010 - 2014
Multidisciplinary Academic Training Project 2010-2014

Lapin yliopiston avoin yliopisto on järjestänyt DAVVI opinnot (243 op) Inarissa yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.   Opinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöstä ovat vastanneet Lapin yliopiston taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä Oulun yliopiston Giellagas Instituutti.

Avoimet yliopistolliset DAVVI -opinnot olivat tarkoitettu saamelaisalueen nuorisolle ja aikuisväestölle. Opinnot olivat avoimia Lapin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille. Opintojen lähiopetus järjestettiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Lisäksi opetusta tarjottiin virtuaaliluokassa joustavasti etä- ja monimuoto-opetusta hyödyntäen

DAVVI -hankkeen tulokset oheisessa raportissa.

Päätösseminaari  1.4.2014 youtube

Kiitos kaikille hankkeen toteutumiseen osallistuneille.
 
Hanke on päättynyt.
Lapin yliopisto pidättää oikeudet muutoksiin.