Filosofia 25 op

Filosofia elämänviisautena yltää ensimmäisiin korkeakulttuureihin. Se on ollut tietoisuutta vaaliva traditio varhaisessa uskonnon, hallinnon, astrologian, lääketaidon, tekniikan ja matematiikan kokonaisuudessa. Todellisuutta, ihmistä ja omaa luonnettaan ihmettelevänä oppiaineena filosofia on alkanut muotoutua joonialaisella
kulttuurialueella Vähä-Aasiassa. Antiikista lähtien filosofia on rakentanut teorioita, tutkinut teorioiden edellytyksiä ja pohtinut periaatteita.

Filosofia luo merkityksiä asioille, tutkimustuloksille ja teorioille. Filosofia arvottaa tietoa ja tietämistä. Filosofia pohtii tieteisiin, taiteeseen, uskontoon, työhön, vapaa-aikaan ja yleensä elämään liittyviä teoreettisia ja maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Filosofia analysoi käsitteitä, tutkii argumentaatiota ja tiedonmuodostuksen perusteita. Tavoitteena on tietämyksen, ymmärryksen ja tietoisuuden syveneminen sekä argumentaation selkeneminen. Pohdiskelut voivat johtaa näkemyksellisiin ja asenteellisiin muutoksiin. Filosofia nostaa tarkasteltavaksi oikeuttamisen tavat ja arvo- ja arvostusongelmat sekä paljastaa periaatteellisia vaikeuksia valintoja tehtäessä ja päähttp:///määriä asetettaessa. Filosofia vaalii ajatuksellisia valmiuksia vallitsevista
odotuksista, trendeistä ja muodeista riippumatta.

Filosofian oppiaine toivottaa mielenkiintoisia ja antoisia hetkiä filosofian opiskelussa, uusien hahmotusten etsimisessä sekä filosofisten näkökulmien soveltamisessa.

Filosofian www -sivu

Aikataulut: Aikataulut ja kuvaukset opintoihin Weboodissa

TenttikäytäntöFilosofiaa voi tenttiä koko lukuvuoden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin tulee ilmoittautua 10
vrk ennen tenttipäivää, ensisijaisesti WebOodin kautta.

Opinto-oikeuden maksettuasi voit ilmoittautua opetukseen weboodissa.

Opintoihin hakeminen: Opintoihin haetaan opinto-oikeus maksamalla opintomaksu Avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Opinnon nimeä klikkaamalla siirryt Avoimen yliopiston ilmoittautumispalveluun.

Ilmoittautua voi koko opintokokonaisuuteen kerralla (25 op), tai opintojaksoittain.

FILO1100 Filosofian perusopinnot 25
Pakollisuus
FILO1101 Johdatus filosofiaan 4 op
FILO1102 Antiikin filosofia 2 op
FILO1103 Klassinen teos 2 op
FILO1104 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 3 op
FILO1105 Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
FILO1106 Filosofinen ihmistutkimus 5 op
FILO1107 Tieteenfilosofia 3 op
FILO1108 Erikoisala I 3 op
Vapaavalintaisuus
FILO1110 Filosofiaa ihmistieteilijöille 2-6 op