Kulttuurihistoria (25 op + 35 op)

Kulttuurihistorian perusopinnoissa tarkastellaan kulttuurihistorian teoreettisia ja metodologisia perusteita, erityisluonnetta ja sijaintia muiden historiatieteiden, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen rinnalla sekä menneisyyden läsnäoloa ja historiallisen tiedon arkikäyttöä. Perusopinnoissa myös perehdytään erilaisista näkökulmista Euroopan kulttuurihistorian periodeihin sekä periodisoinnin periaatteisiin ja ongelmiin.

Kulttuurihistorian perusopinnot aloitetaan pääsääntöisesti Kulttuurihistorian perusteet -luentosarjalla, joka järjestetään syyslukukaudella. Muissa tapauksissa opintojen aloituksesta sovitaan oppiaineen vastuullisen opettajan kanssa.

Perusopinnot muodostuvat kahdesta osasta:
1) Pakolliset opintojaksot Kulttuurihistorian perusteet (6 op), Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö (2 op) sekä Historia ja fiktio (3 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa. Opintojakson Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena (2 op) voi suorittaa lukupiirissä tai itsenäisenä esseenä.
2) Valinnaiset opintojaksot (Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan, yhteensä 12 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseenä tai korvaavilla luentosarjoilla sopimuksen mukaan. Kokonaisuus koostuu kolmesta 4 op:n valinnaisesta opintojaksosta.

Aineopinnoissa perehdytään kulttuurihistorian kysymyksenasetteluun, metodologisiin vaihtoehtoihin, lähestymistapoihin ja näkökulmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin ja historiallisen kerronnan luonteeseen sekä tutkielman laatimiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy valinnaisiin erikoistumisalueisiin ja erilaisten kulttuurien historiaan sekä historiallisen tiedon käyttöön.

Aineopinnot muodostuvat kolmesta osasta:
Pakolliset opintojaksot Kulttuurihistorian lähestymistapoja (3 op), Proseminaari (9 op) sekä Arkistojen käyttö ja arkistolähteet (2 op) suoritetaan luennoilla ja seminaareissa.
Valinnaiset opintojaksot Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan (3 x 3 op) ja Erityisalueet ja maailmankulttuurit (4 x 3 op) suoritetaan itsenäisesti tenttimällä, esseellä tai korvaavilla luentosarjoilla sopimuksen mukaan.

Tenttikäytäntö: Kirjatenteissä tentittävien kirjapakettien vaihtoehdot ilmoitetaan opinto-oppaassa jokaisen opintojakson kohdassa ”Kirjallisuus ja muu materiaali”. Tenttejä voi suorittaa lukuvuoden aikana yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä ja kesätenttipäivinä. Mahdolliset rajoitukset mainitaan asianomaisen opintojakson kohdassa ”Ajankohta”.

Kahden opintopisteen itsenäisen aineistopohjaisen esseesuorituksen laajuus on 6–7 sivua, kolmen opintopisteen suorituksen laajuus 9–10 sivua ja neljän opintopisteen suorituksen laajuus 12–14 sivua. Esseen aiheesta ja suorittamistavasta on aina sovittava opintojakson vastuullisen opettajan kanssa. Vastuulliset opettajat on
ilmoitettu WebOodissa. Esseetä koskevat yleiset ohjeet löytyvät oppiaineen Optima-työtilasta.

Opintojaksoja korvaavista luennoista tiedotetaan erikseen kulttuurihistorian sähköpostilistalla ja WebOodissa.

Oppiaineen jokaisen opiskelijan on syytä ilmoittautua kulttuurihistorian sähköpostilistalle kulttuurihistorianlista@ulapland.fi
Ilmoittautumisosoite: tuula.kreus@ulapland.fi. Ilmoittautumiset oppiaineen Optima-työtilaan: tiina.harjumaa@ulapland.fi

Kulttuurihistorian sivut

Aikataulut: Aikataulut ja kuvaukset opintoihin Weboodissa

Opinto-oikeuden maksettuasi voit ilmoittautua opetukseen weboodissa.

Opintoihin hakeminen: Opintoihin haetaan opinto-oikeus maksamalla opintomaksu Avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Opinnon nimeä klikkaamalla siirryt Avoimen yliopiston ilmoittautumispalveluun.

Ilmoittautua voi koko opintokokonaisuuteen kerralla, tai opintojaksoittain

UKUL1100 KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (25 op)
UKUL1101 Kulttuurihistorian perusteet 6 op
UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö 2 op
UKUL1103 Historia ja fiktio 3 op
UKUL1113 Kulttuurihistoria tieteenalana ja tutkimuksen kohteena 2 op
Tarkastelunäkökulmia Euroopan kulttuurihistoriaan 12 op
(seuraavista vaihtoehdoista valitaan kolme 4 op:n laajuista opintojaksoa):
UKUL1104 Varhaiset kulttuurit ja antiikki 4 op
UKUL1105 Keskiajan kulttuurihistoria 4 op
UKUL1106 Uuden ajan alun kulttuurihistoria 4 op
UKUL1114 Uusimman ajan kulttuurihistoria 4 op
UKUL1108 Pohjoinen kulttuurihistoria 4 op

Huom! Perusopinnot 25 op tulee olla suoritettuna ennen aineopintoihin ilmoittautumista!
Aineopintoihin haetaan opinto-oikeus Pia-hakulomakkeella

UKUL1200 KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (35 op)
UKUL1201 Kulttuurihistorian lähestymistapoja 3 op
UKUL1226 Proseminaari 9 op
UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet 2 op
Metodologisia näkökulmia kulttuurihistoriaan 9 op
(seuraavista vaihtoehdoista valitaan kolme 3 op:n laajuista opintojaksoa):
UKUL1205 Mentaliteetit ja mikrohistoria 3 op
UKUL1206 Aika, muisti, muistaminen 3 op
UKUL1207 Psykohistoria 3 op
UKUL1220 Sukupuolijärjestelmän historia 3 op
UKUL1209 Epookki/sivilisaatio 3 op
UKUL1227 Arkistolähteiden analyysi ja tulkinta 3 op
Erityisalueet ja maailman kulttuurit 12 op
(seuraavista vaihtoehdoista valitaan neljä 3 op:n laajuista opintojaksoa):
UKUL1210 Lapsuus ja nuoruus 3 op
UKUL1212 Ala- ja vastakulttuurit 3 op
UKUL1219 Pohjoiset kulttuurit 3 op
UKUL1208 Arki, tavat ja tunteet 3 op
UKUL1221 Materiaalisen kulttuurin ja ympäristön historia 3 op
UKUL1222 Taide ja kulttuurihistoria 3 op
UKUL1223 Populaari- ja mediakulttuurin historia 3 op
UKUL1224 Uskontojen kulttuurihistoriaa 3 op
UKUL1225 Ulkoeurooppalaisten kulttuurien historiaa 3 op