PIA-OPINNOT

PIA-opinnoilla tarkoitetaan perusopetukseen integroitua avointa yliopisto-opetusta. Opiskelu tapahtuu samoissa ryhmissä yliopiston tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opetus on yleensä päiväopetusta. 

Haku syksyllä alkaviin PIA-opintoihin päättyy 15.8. ja keväällä alkaviin 1.12. Huom! Kieliopintoihin ja oikeustieteen opintoihin on voimassa jatkuva haku.

Opinto-oikeutta voi anoa Lapin yliopiston eri tiedekuntien ja kielikeskuksen opintoihin. PIA-opinto-oikeus myönnetään yksittäisiin opintokokonaisuuksiin (perus- ja aineopintoihin) tai opintojaksoihin, mikäli perusopetuksen ryhmissä on tilaa.  

 Opintoihin, joita tarjotaan avoimen yliopiston ilta- ja viikonloppuopintoina, ei myönnetä PIA-opinto-oikeuksia.

Lapin yliopistosta valmistuneet voivat jatkaa tutkinto-opiskelun aikana keskenjääneitä opintoja PIA-opinto-oikeudella. Opinnot ovat maksuttomia kahden vuoden ajan, jos opinnot on aloitettu ennen valmistumista.

Lapin yliopiston opinto-ohjelmat ja -vaatimukset löytyvät WebOodista. Voit hakea tietoja joko hakutermeittäin tai opinto-oppaittain ilman kirjautumista.

Lisätietoja PIA-opinnoista saat amanuenssilta, puh. 0400 543 174.