Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen:
Avoimen yliopiston opetukseen (esim. luennoille ja harjoituksiin) sekä tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautumiseen tarvitaan yliopiston käyttäjätunnukset. Opetukseen ja tentteihin ilmoittautumisen ohjeet saat täältä: WebOodin pikaopas opiskelijoille

Tenttipäivät:

Avoimessa yliopistossa ei ole yleisiä tenttipäiviä, vaan jokaiselle opintojaksolle määritellään omat tenttipäivät.
Tenttipäivät, -ajat ja -salit löytyvät opinto-ohjelmista (ks. opetustarjonta ja aikataulut).

Tentteihin ilmoittautuminen (lähiopetus):

Mikäli tenttiin ei voi ilmoittautua WebOodissa, tentteihin ilmoittaudutaan tenttikuorella viimeistään 14 vrk ennen tenttiä avoimeen yliopistoon. Tenttikuoria saa avoimen yliopiston asiakaspalvelusta. Tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan puhelimitse.

Verkkotentit:

Verkko-opinnoissa tentit järjestetään yleensä verkkotentteinä Optimassa. Tenttipäivät ilmoitetaan oppiaineiden ohjelmissa. Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Tenttikysymykset ja palautuskansiot tulevat näkyviin silloin kuin tentti on merkitty alkamaan (esim. klo 16.30). Jos olet aiemmin kirjautuneena Optimaan ja sivu ei päivity automaattisesti eivätkä kysymykset tule näkyviin, päivitä tällöin selain käymällä pois jakson kansiosta. Verkkotentin palautuslaatikko sulkeutuu silloin kuin tentti on merkitty päättymään (esim. klo 20.30) joten palauta tenttivastauksesi Optimaan tentin palautuskansioon ennen ilmoittettua päättymisaikaa.
 

Oikeustieteiden tentit:

Oikeustieteiden tiedekunnan tenttiohjeet!

1. Perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen kirjallisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan ennakolta. Luentokuulusteluihin ei ilmoittauduta ennakolta, ellei niin erikseen määrätä.

2. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodissa tai täyttämällä tentti-ilmoittautumislomake. Tentti-ilmoittautumislomake jätetään määräaikaan mennessä tiedekunnan kansliaan. Se voidaan myös lähettää postitse yliopiston osoitteella ja varustamalla kirjekuori merkinnällä "Ilmoittautuminen oikeustieteen tiedekunnan tenttiin". Puhelimitse ei oteta vastaan ilmoittautumisia.

3. Ilmoittautumislomake on täytettävä yksityiskohtaisesti ja huolellisesti. Siinä on aina mainittava tentittävässä aineessa hyväksyttävästi suoritetut luennot lisäpisteineen, suoritetut oikeustapaukset ja tentin edellytyksenä olevat muut edeltävät opintosuoritukset. Jos tentissä hyväksi luettavista lisäpisteistä ei ilmoittautumishetkellä ole tietoa, tästä on mainittava. Vaihtoehtoisista teoksista valittu teos on ilmoitettava selvästi. Ilmoittautumislomakkeessa annettua sitoumusta ei voi muuttaa tenttitilaisuudessa.

4. Kuulustelija voi hyväksyä myöhästyneen tai puutteellisen ilmoittautumisen, mikäli pitää sitä perusteltuna.

Tenttitulokset:   

  Tenttitulokset löytyvät WebOodista aikaisintaan 4 vkon kuluttua tentistä, jossa voit
•   tarkastella omia henkilötietojasi ja opintosuorituksiasi
•   muuttaa omia yhteystietojasi
•   tilata opintosuoritustesi tarkistusotteen sähköpostiisi. Virallisen opintosuoritusotteen saat pyynnöstä avoimen yliopiston asiakaspalvelusta.
 Verkkotenteissä opettaja arvostelee yleensä tentin optimaan, jolloin arvostelun tulokset löytyvät ensin optimasta ja sen jälkeen n. viikon kuluttua Weboodista.

Tenttituloksia voit tiedustella myös puhelimitse asiakaspalvelustamme, puh. 040 484 4495. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat saavat tenttitulokset omasta oppilaitoksestaan. Huom! kysy tenttituloksista aina avoimesta yliopis-
tosta, ei suoraan opettajilta!