Opintojen ohjaus 

Asiakaspalvelusta saat yleisohjausta opintoihin ja ohjausta opintojen käytäntöihin, puh. 040 484 4495, sähköposti: avoin@ulapland.fi

Avoimen yliopiston amanuensseilta saat apua ja tukea opintojen suunnitteluun sekä neuvoja siihen, miten voit kehittää omia opiskelutaitojasi. Voit soittaa puh. 0400 543 174 Anne Kautto tai 0400 728 359 Anne-Marie Pekkala ja keskustella opinnoistasi. Voit lähettää kysymyksiä myös sähköpostitse opintoneuvonta.avoin@ulapland.fi. Ohjausta voi saada myös verkon välityksellä (iLInc-järjestelmä, linkki lähetetään opiskelijan sähköpostiin).

Halutessasi voit varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen HOPSin (henkilökohtainen opintosuunnitelma) tekoa varten, puh. 0400 543 174.

Tarkempaa tietoa oppiaineiden sisällöistä saat koulutussuunnittelijoilta. Koulutussuunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät kunkin
oppiaineen ohjelmasta.   

Avoimen yliopiston oppiainekohtaiset tuutorit antavat ohjausta opiskeluun ja oppiaineen sisältöihin sekä opiskelutaitoihin liittyviin asioihin. Saat oman tuutorisi yhteystiedot ja tapaamisajat hyväksymissähköpostin yhteydessä.    


Opiskelutaitojen kehittäminen

Opiskelijan opas sisältää tietoa opiskelusta ja oppimisesta sekä runsaasti neuvoja ja ohjeita käytännön opiskelutilanteisiin.

Yhteistyöopiston opiskelijan opas antaa avoimen yliopiston yhteistyöopistossa opiskelevalle yleiskuvan opiskelusta avoimessa yliopistossa.

Avoimen yliopiston Usein kysytyissä kysymyksissä on opintojen aloittamiseen ja opiskelun käytäntöihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Akateemiset opiskelutaidot (3 op) – verkko-opinnoissa perehdytään omien opintojen suunnitteluun, tiedonhaun perusteisiin sekä kirjaston tietokantojen ja elektronisten tietolähteiden käyttöön. Lisäksi kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan oman oppimistyylinsä vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä ohjata opiskeluun, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvissä asioissa.