Tavoitteena tutkinto

Avoimessa yliopistossa voi opiskella monin tavoittein. Opintoja voi hyödyntää myös silloin, kun tavoitteena on tutkinto. Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua joko pääsykokeen kautta tai avoimia yliopisto-opintoja opiskellen. Opiskelemalla tietyn määrän avoimia yliopisto-opintoja voi hakea tutkinnonsuoritusoikeutta yliopistoon (ns. avoimen yliopiston väylä).  Tutkintotavoitteiselle opinnoista avoimessa yliopistossa on hyötyä myös pääsykokeeseen valmistautuessa. Lisäksi suoritetut opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa ja nopeuttaa näin tutkinnon valmistumista.

Kun opiskelun tavoitteena on yliopistotutkinto, kannattaa jo heti opintojen alussa miettiä ja laatia omaa opintosuunnitelmaa (HOPS). Myös valintakriteerit ja -menettelyt on hyvä selvittää.  Apuna HOPSin laatimisessa ja valintakriteerien selvittämisessä on avoimen yliopiston amanuenssi.

On tärkeää huomioida, että siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä ei ole automaattista, vaan opiskelijat  tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen määrän, arvosanojen tai valintakokeen perusteella. Lapin yliopistossa väylämahdollisuus on vain osaan pääaineista.  Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiöt (eli kuinka monta opiskelijaa voidaan enintään ottaa sisään) määritellään oppiaineittain ja lopullinen opiskelijavalinta tehdään aina tiedekunnissa. Erillisvalinnan (ns. avoimen yliopiston väylä) kautta eivät voi hakea henkilöt, joilla on jo yliopistotutkinto tai tutkinnon suorittamisoikeus jossakin yliopistossa.

Yliopistotutkintojen rakenne

Valintaoppaat (kts. kohta erillisvalinta) 

Sirpa Purtilo-Niemisen väitös