Väitös: "Tie yliopistoon – narratiivinen tutkimus avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuneista"

Kasvatustieteen maisteri Sirpa Purtilo-Nieminen väitteli kasvatustieteen tohtoriksi 16.10.2009. Vastaväittäjänä oli dosentti Hannu L. T. Heikkinen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Sirpa Purtilo-Nieminen työskentelee Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa vs. kehittämispäällikkönä ja 1.1.2010 koulutussuunnittelijana.  

Väitöstutkimustaan varten Sirpa Purtilo-Nieminen haastatteli 17 Lapin yliopistoon avoimen väylän kautta hakeutunutta opiskelijaa ja tarkasteli narratiivisen tutkimuksen keinoin heidän kertomuksiaan omasta opintiestään.

Avoimen yliopiston väylä on yksi yliopistojen erillisvalintamuoto. Sen kautta yliopistojen tutkinto-opiskelijoiksi voivat hakea sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet jo suuren osan tutkintoon kuuluvista opinnoista avoimina yliopisto-opinto ina.   Tätä reittiä käyttävät pääasiassa aikuisopiskelijat.

Sirpa Purtilo-Niemisen mukaan yliopistojen tulisi kehittää uudenlaisia ohjaus- ja neuvontatapoja avoimen väylän opiskelijoille. Myös avoimen yliopiston tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden ohjaukseen jo ensimmäisistä perusopinnoista lähtien. Opiskelija, jolla on tutkinto-opiskelijaksi siirtyessään valtaosa tutkinnosta suoritettuna, tarvitsee erilaista ohjausta kuin nuori ylioppilas. Siirtyessään avoimesta yliopistosta tutkinto-opiskelijaksi opiskelijat kaipaavat tukea etenkin tiedeyhteisöön sosiaalistumisessa ja opiskeluympäristön toimintatapojen selvittämisessä. Erityisesti henkilökohtaista ohjausta tulisi lisätä, sillä avoimen väylän opiskelijat ovat taustoiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia. Toiset tavoittelevat ensisijaisesti opiskelupaikkaa yliopistossa. Toiset puolestaan tasapainoilevat eri elämänalueiden, kuten työn, perheen ja opiskelun, välillä tai toteuttavat nuoruuden opiskeluhaavettaan.

Kaikille opiskelu on kuitenkin merkittävä osa elämänkulkua ja avoimen yliopiston väylä todellinen mahdollisuus. Avoin väylä mahdollistaa joustavan opiskelun omalta kotipaikkakunnalta käsin sekä perheen, työn ja harrastusten ohessa. Jatkossa onkin tärkeätä varmistaa, että avoimia yliopisto-opinto ja voi edelleen opiskella yliopistopaikkakuntien ulkopuolella.

Julkaisu on saatavana Lapin yliopiston kirjastosta tai sen voi ostaa Lapin yliopiston tiede- ja taidekirjakauppa Tilasta, Lapin yliopiston pääkirjastosta, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

Lisätietoja saa Sirpa Purtilo-Niemiseltä p. 040 742 1270, sirpa.purtilo-nieminen(at)ulapland.fi