ARVOISA YHTEISTYÖKUMPPANIMME!

Kiitämme kaikkia syksyllä 2013 opistopalautteeseen vastanneita yhteistyöopistojamme. Alla on listattu teiltä saatuja arvokkaita kehittämiskohteita Lapin yliopiston avoimen yliopiston toiminnalle lukuvuodeksi 2015 - 2016.


Yhteistyöopistojen esittämät kehittämiskohteet:

1) Avoimien yliopisto-opintojen suunnitteluprosessissa

  • aikataulujen, opintomaksujen ja opettajatietojen varmistaminen riittävän ajoissa
  • etäopetuksen kehittäminen ja lisääminen
  • verkko-opetusjärjestelmien käytön opettamisen lisääminen

 2) Opintojen käytännönjärjestelyissä

  • opintovaatimukset ja opettajatiedot selkeästi opistoille
  • opintojenmarkkinoinnin tehostaminen
  • sähköisen ilmoittautumispalvelun kehittämisen jatkaminen
  • enemmän koulutusta opettajille etäopiskelun toteutuksesta