TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Yliopisto

- hankkii opintojen vastaavuuden tiedekunnilta ja opetusta antavilta yksiköiltä
- tekee tiedekuntaneuvostoille esityksen avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelmasta
- päivittää opetusohjelmat valtakunnalliseen avoimen yliopiston verkko-palveluun www.avoinyliopisto.fi ja www.maakuntakorkeakoulu.fi –internetsivuille. Lisäksi avoin yliopisto ilmoittaa yhteistyöopiston yhteystiedot ja järjestettävät opinnot vuosittain julkaistavassa Lapin Maakuntakorkeakoulun avoimen opetuksen opinto-oppaassa.
- hankkii ja hyväksyy opettajat sekä tekee opetuksen aikataulut
- antaa opetusta koskevia yleisiä ohjeita ja opintoneuvontaa
- ylläpitää opiskelija- ja opintosuoritusrekisteriä
- antaa todistukset sekä viralliset opintosuoritusotteet
- perii palveluistaan yhteistyöopistoilta opiskelijakohtaisen opintomaksun

Yhteistyöopisto
- toimittaa yliopistolle opiskelijakohtaiset hakulomakkeet ja opintosuoritustiedot
- tiedottaa opinnoista ja huolehtii opetuksen ja kuulustelujen käytännön järjestelyistä
- opintojen ja kuulustelujen järjestämisessä yhteistyöopisto noudattaa yliopiston antamia (Lapin yliopiston tutkintosääntöön perustuvia) ohjeita
- maksaa opettajille yliopiston noudattamien opetuspalkkioiden mukaiset luento- ja harjoituspalkkiot, tenttien laatimis- ja korjaamispalkkiot sekä valtion matkustussäännön mukaiset matka- ja majoituskorvaukset
- markkinoi omia opintojaan

Yliopisto ja yhteistyöopisto tarkentavat sopimusta opintokokonaisuus- ja lukuvuosikohtaisessa neuvottelupöytäkirjassa, joka toimitetaan allekirjoitettavaksi opintojen aloituksen varmistuttua.

Tiedostot