Jos mieltäsi askarruttaa jokin opiskeluun liittyvä asia, tutustu aiemmin esitettyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin:

Ohjaus avoimen opintoihin
Opintojen aloittamiseen liittyviä kysymyksiä
Ilmoittautuminen
Käyttäjätunnukset
Tenttiminen yliopiston luentosalissa 
Verkko-opiskelu ja verkkotentit 
Opiskeluun liittyviä käytännön asioita
PIA-opinnot (perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus)
Avoimen yliopiston väylä
Muita kysymyksiä  

 

Ohjaus avoimen opintoihin

Keneltä saan apua opintojen suunnittelussa? 
Avoimen yliopiston asiakaspalvelu, puh. 040 484 4495, s-posti avoin@ulapland.fi, antaa yleisohjausta opintoihin ja ohjaa myös opintojen käytännöissä. Voit kysyä esim. opintotarjonnasta, ilmoittautumisesta, opintomaksuista, opetusajoista ja -paikoista, käyttäjätunnuksista sekä tenttituloksia.

Avoimen yliopiston amanuensseilta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun. Voit soittaa puh. 0400 728 359 Anne-Marie Pekkala tai 0400 543 174 Anne Kautto, sähköposti opintoneuvonta.avoin@ulapland.fi. Halutessasi voit varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Lisätietoa ohjauksesta avoimen yliopiston sivuilta


Opintojen aloittamiseen liittyviä kysymyksiä

Mistä löydän tarjolla olevat kurssit? Ajantasaisimmat tiedot kunkin lukukauden kursseista löydät nettisivuiltamme www.ulapland.fi/avoin. Kaikkien Suomen yliopistojen avoin yliopisto-opetus löytyy internet-osoitteesta www.avoinyliopisto.fi.

Olen kiinnostunut opiskelusta avoimessa yliopistossa, mistä tiedän riittääkö pohjakoulutukseni? Avoimeen yliopistoon ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Hain pääsykokeissa yliopistoon mutten tullut valituksi. Miten voin edistää opintojani avoimessa yliopistossa?
Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa osia yliopistotutkinnosta. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden kursseista tai opintokokonaisuuksista. Avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkintoon. Päätös hyväksiluvusta tehdään aina siinä yksikössä, joka myöntää tutkinnon.

Ota tarvittaessa yhteyttä opintoneuvojiimme opintoneuvonta.avoin(at)ulapland.fi, ja varaa aika henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun.

Minkä ikäisenä voin hakeutua avoimeen yliopistoon?
Avoimessa yliopistossa hakemiseen ei ole ikärajaa.

Voinko opiskella työn ohessa?
Kyllä voit. Avoimen yliopiston kurssit pidetään yleensä arki-iltaisin, joten opiskelut sopivat myös työssäkäyville. Opiskelu tarkoittaa muutakin kuin luennoille osallistumista, kannattaa siis varata omasta aikataulusta aikaa myös itseopiskelulle (lukemiselle, kirjoittamiselle jne).

Voinko opiskella menettämättä työttömyyspäivärahaa/työmarkkinatukea?
Kyllä voi, vuoden 2010 alusta lukien on voinut tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelusta ja sen tukemisesta tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa. Ehtona on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun alkaessa on oltava vähintään 25-vuotias. Lisätietoa TE-palveluiden sivuilta ( http://www.mol.fi – Koulutus ja ammatinvalinta – Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna).

Osallistuessaan samanaikaisesti useaan opintokokonaisuuteen tai perusopetukseen integroituun avoimeen yliopisto-opetukseen (PIA-opinnot) opiskelijan kannattaa selvittää työttömyysturvaan ja avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät kysymykset ennen opintoja alueensa TE-toimiston kanssa.

Saako avoimen yliopiston opiskelija opiskelijaetuja?
Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista. Opintoihin ei voi saada valtion opintotukea, eikä opiskelu oikeuta päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin alennuksiin.

 Ilmoittautuminen

Miten kursseille ilmoittaudutaan ja miten maksan opinnot?

Opinto-oikeus haetaan maksamalla opintomaksu avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet, hakuajat ja linkit ilmoittautumispalveluun löytyvät kustakin opetusohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Joissakin opinnoissa, kuten esim. kuntoutustieteen perusopinnot, käytetään viivästettyä valintaa, jolloin opiskelijalle lähetetään maksulinkki sähköpostitse vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Tällöin ilmoittautuminen yhteydessä ei vielä makseta opintomaksua.

En pääse ilmoittautumaan avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa, mitä teen?
Ilmoittautumispalvelun käytössä saattaa esiintyä ongelmia käytettäessä Internet Explorerin versiota 11. Käytä tällöin jotain toista selainta.

Voinko ilmoittautua vain yhdelle opintojaksolle?
Kyllä voit. Silloin maksat vain yhdestä opintojaksosta.

Jos haluat osallistua pelkästään yhteen/useampaan opintojaksoon, ilmoittautumislinkit löytyvät ko. opintoohjelman kaikkien opintojaksojen kohdalta heti opintokokonaisuuden hakuajan päätyttyä.

Mistä tiedän onko minut hyväksytty mukaan?
Saat sähköpostiisi vahvistusviestin sähköisen ilmoittautumisen jälkeen.

Joissakin oppiaineissa Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijoiden opiskelupaikka vahvistetaan vasta hakuajan päättymisen jälkeen, opiskelupaikan vahvistusviestistä huolimatta. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat ensisijaisia hakijoita.

Miten voin lukea hyväksi aiemmin/toisessa yliopistossa tehdyt opinnot?
Jos olet tehnyt sisällöltään vastaavia opintoja jo aiemmin, sinun tulee täyttää korvaavuuslomake, johon liität virallisen opintosuoritusotteen ja/tai tarvittavat todistusjäljennökset. Lomake palautetaan avoimeen yliopistoon. Opintojakson tai opintokokonaisuuden korvaavuudesta päättää opintojakson tai -kokonaisuuden vastuuopettaja.

Miten perun opintoni?
Ilmoittautuminen on sitova eikä maksettuja opintomaksuja palauteta.

Saako työtön alennusta kursseista?
Ei saa.
 

Käyttäjätunnukset

Miten tunnukset haetaan?
Kaikki avoimen yliopiston opiskelijat saavat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka avulla tietoverkon palvelut (mm. WebOodi, Optima-verkkoympäristö, kirjaston tietokantojen etäkäyttö, sähköposti, atk-luokkien tietokoneet, yliopiston langaton verkko) saadaan käyttöön.

Tunnukset voi opiskelija aktivoida seuraavana arkipäivänä opinto-oikeuden maksamisesta, joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa https://identity.luc.fi. Mobiilivarmenteen hankkimisesta löydät tietoa www.mobiilivarmenne.fi -sivustolta.

Mikäli käyttäjällä ei ole henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä yliopiston  opiskelijoiden HelpDeskiin. Opiskelijoiden HelpDeskin kiinnioloaikoina (kesällä, joulun aikaan), myös opiskelijat ottavat yhteyttä IT-palvelupisteeseen. Yhteystiedot löytyvät linkistä www.ulapland.fi/itpalvelupiste

Käyttäjätunnukseni ei enää toimi, mitä teen?
Käyttäjätunnuksen salasana tulee vaihtaa puolen vuoden välein tietoturvasyistä. Optiman osalta viestiä salasananvaihdosta ei tule, vaan Optima antaa virheilmoituksen ’Ulkoinen tunnistus epäonnistui’.

Jos salasanasi on vanhentunut ja muistat vanhan salasanan, voit vaihtaa sen osoitteessa https://pwd.luc.fi tai OWA-sähköpostin kautta.

Unohtunut salasana voidaan myös vaihtaa henkilökohtaisesti paikan päällä opiskelijoiden HelpDeskissä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, yhteydenotot tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa sähköpostitse helpdesk@ulapland.fi.

Kauanko tunnukset ovat voimassa?
Käyttäjätunnus on voimassa opinto-oikeusajan.

En muista salasanaani, mistä saan jo unohtuneet tunnukset?
Myös unohtunut salasana vaihdetaan ensisijaisesti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa: https://identity.luc.fi.


Tenttiminen yliopiston luentosalissa

Missä tentitään?
Luentosalitentit järjestetään Lapin yliopistolla, Yliopistonkatu 8. Tenttisalitieto löytyy opinto-ohjelman lisäksi pääaulan jalalliselta ilmoitustaululta.

Onko avoimessa yliopistossa yleisiä tenttipäiviä?
Ei ole. Tenttipäivät ilmoitetaan opinto-ohjelmassa opintojaksoittain.

Miten ilmoittaudun tenttiin?
Avoimen yliopiston luentosalitentteihin (sekä luento- että kirjallisuustentteihin) ilmoittaudutaan sähköisesti weboodissa tai 14 vuorokautta ennen tenttiä tentti-ilmoittautumiskuorella, tarkasta tieto oppiaineesi opinto-ohjelmasta. Tenttikuoria on saatavilla avoimen yliopiston toimistosta.

Saako tentistä myöhästyä?
Saavu tenttiin aina ajoissa. Jos kuitenkin myöhästyt, sisään pääsee vielä puolen tunnin ajan ilmoitetusta tentin alkamisajankohdasta.

Mitä tentissä pitää olla mukana?
Tentissä pitää olla mukana kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Laukku ym. tavarat on jätettävä salin ovelle tai seinustoille, myös matkapuhelimet.

Mistä löydän vanhoja tenttikysymyksiä?
Voit tutustua osaan vanhoista tenttikysymyksistä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ainejärjestöjen ylläpitämissä tenttiarkistoissa.

Mistä saan tentti- ja oppimistehtävien arvosanat?
Tenttitulokset löytyvät WebOodista, johon saat tunnukset opintojen alkaessa. Avoimen yliopiston tenttituloksia voit tiedustella myös puhelimitse asiakaspalvelustamme, puh. 040 484 4495.

Milloin tenttitulokset tulevat?
Tulokset saadaan viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä.

Mitä teen jos en saa tenttituloksia ajoissa ennen seuraavaa tenttiä?
Ilmoittaudu uusintaan ajoissa varmuuden vuoksi. Tarvittaessa voit myöhemmin perua tenttiin osallistumisen.

Montako kertaa voin uusia tentin?
Kussakin opintojaksossa on kolme tenttikertaa, joten uusia voi pääsääntöisesti kaksi kertaa. Tarkasta tenttien lukumäärä opinto-ohjelmastasi, tenttimäärät voivat joissakin aineissa vaihdella. Jos kurssia ei saa suoritettua siihen kuuluvien tenttikertojen kuluessa, täytyy ilmoittautua uudestaan kurssille.

Miten opintosuoritukset arvostellaan?
Kurssit arvostellaan joko pistein (arvosteluasteikko 0-5) tai periaatteella hyväksytty/hylätty. Yleisimmin käytetään pistearvostelua.  Hyväksytyistä suorituksista käytetään lisämainintoja 5 = erinomaiset tiedot, 4 = kiitettävät tiedot, 3 = hyvät tiedot, 2 = tyydyttävät tiedot ja 1 = välttävät tiedot; 0 = hylätty.

Mielestäni osasin todella hyvin tentissä, mutta sain kuitenkin alhaisen arvosanan. Mitä voin tehdä?
Jos et ole tyytyväinen saamaasi arvosanaan, sinun kannattaa olla yhteydessä avoimen yliopiston toimistoon, josta saat opettajan yhteystiedot. Opettaja on velvollinen selostamaan käyttämänsä arvosteluperusteet ja miten hän on soveltanut niitä ao. opiskelijaan.

Jos opiskelija ei ole vielä yhteydenoton jälkeenkään tyytyväinen opettajan antamaan arvosteluun,
opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen tietoonsa. Opettajan tulee antaa oikaisupyyntöön tekemänsä hylkäävä päätös kirjallisesti opiskelijan sitä pyytäessä.

Opintosuorituksen arvostelua koskevaan oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta muutoksenhakulautakunnalta. Muutosta opiskelija voi hakea 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut päätöksestä tiedon. Valitus toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei enää saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhakulautakunnasta määrätään Lapin yliopiston hallintojohtosäännössä. Lisätietoja Lapin yliopiston tutkintosääntö 10.6.2010


Verkko-opiskelu ja verkkotentit

Verkkoluentojen (iLinc) luento ei kuulu, mitä teen?

Voit pyytää apua virtuaaliopintojen tukitiimiltä. Tukitiimi palvelee iLinc -istuntojen aikana iLinc-luokissa ja puhelimitse sekä kiireettömissä asioissa sähköpostitse, sähköposti eoppimispalvelut@lapinamk.

Tukea on saatavilla koko opiskeluajan etä- ja verkko-opintojen tukihenkilöiltä ja tukisivustolta http://www.eoppimispalvelut.fi.

En pääse verkkokurssin Optima-ympäristöön, mitä teen?
Kts. kohta Käyttäjätunnukset.

Mistä löydän luentomateriaalin?
Verkko-opinnoissa luentomateriaalit löytyvät yleensä luentojen jälkeen Optimasta.

Miten tentitään verkossa?
Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Verkkotenttien kysymykset ja palautuslaatikko avautuvat tenttipäivänä 16.30 ja sulkeutuvat 20.30. Tentin voi aloittaa tämän ajan sisällä. Tenttiajoissa on poikkeuksia joissakin oppiaineissa (esim. kuntoutustiede). Tarkasta tieto omasta opinto-ohjelmasta.

Lapin yliopistolla on käytössä tenttiakvaario. Jos avoimen yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää tenttiakvaariota, siitä on maininta opinto-ohjelmassa.

Verkkotentti on alkanut Optimassa, miksi en näe tenttikysymyksiä?
Tenttikysymykset ja palautuskansio tulevat näkyviin silloin kun tentti on merkitty alkamaan (esim. klo 16.30) Jos olet ollut jo tätä aiemmin kirjautuneena Optimaan, päivitä selain esim. käymällä pois jakson kansiosta tai kirjaudu Optimaan uudelleen.

En saa palautettua tenttivastausta tentin palautuskansioon. Mitä teen?
Palautuskansio sulkeutuu klo 20.30, vie vastauksesi hyvissä ajoin ennen laatikon sulkeutumista. Jos et saa vietyä vastaustasi palautuskansioon, voit lähettää vastauksen oppiaineen sihteerin sähköpostiin.

Mistä näen minkä arvosanan olen saanut?
Verkkotenteissä opettaja arvostelee yleensä tentin Optimaan, jolloin arvostelun tulokset löytyvät ensin Optimasta ja sen jälkeen noin viikon kuluttua Weboodista.


Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Mitä ovat luennot?
Luennot ovat perinteinen ja yleisin opintojen suoritustapa. Oppimisen kannalta luennoille osallistuminen on tärkeää. Oppiaineen opiskelu alkaa usein yleiskuvan antavalla johdantokurssilla.
Ohjeita luentomuistiinpanojen tekemiseen

Onko luennoilla läsnäolopakko?
Luennoilla läsnäolo ei ole pääsääntöisesti pakollista mutta kylläkin suositeltavaa. Varsinkin ensimmäiselle luentokerralle on tärkeää osallistua, koska silloin käydään läpi luentosarjan tavoitteet, suoritustavat ja kurssin arviointikriteerit. Ensimmäisellä luentokerralla sovitaan yleensä myös aikataulumuutoksista. Joidenkin oppiaineiden luentosarjoissa läsnäolo on pakollinen. Kielten opetus, oikeustieteen luentosarjat ja oikeustapausopetus edellyttää pääsääntöisesti 80 %:n läsnäoloa.

Lisäksi osa avoimen yliopiston opetuksesta perustuu luentojen aikaiseen työskentelyyn, ja tällaisissa tapauksissa läsnäolo on välttämätöntä.

En pääse luennolle. Mistä saan luentomateriaalin?
Voit tiedustella opettajalta luentomateriaalia, aina sitä ei välttämättä saa. Tarvittaessa voit kysyä asiasta avoimen asiakaspalvelusta, puh. 040 484 4495. Oikeustieteen opinnoissa joidenkin oppiaineiden luentomateriaalit löytyvät tiedekunnan nettisivuilta Opetusmateriaalit sivulta. Kannattaa kysyä ja keskustella luennoista myös toisten luennoilla käyvien opiskelijoiden kanssa.

Mistä saan kurssikirjat?
Kirjoja ei tarvitse ostaa, vaan voit lainata niitä joko kotipaikkakuntasi kirjastosta tai Lapin yliopiston kirjastosta.

Saat kirjastokortin käyttöösi Lapin yliopiston kirjastosta, Yliopistonkatu 8 tai taidekirjastosta, os. Siljotie 2. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kuvallisella henkilökortilla. Lapin kirjaston kautta voit lainata kirjoja etälainoina ympäri Lappia.

Lapin yliopiston kirjasto on osa Lapin korkeakoulukirjastoa ja se toimii Lapin yliopiston päärakennuksessa Yliopistonkatu 8, Taidekirjastossa Siljotie 2 ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjastossa Viirinkankaantie 1 (nyt tilapäisesti os. Jokiväylä 11). Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastot sijaitsevat Jokiväylä 11 ja Porokatu 35. Korkeakoulukirjastolla on yhteinen Juolukka-kirjastotietokanta, josta löytyvät Lapin yliopiston, Rovaniemen AMK:n, Kemi-Tornion AMK:n ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjastojen aineistot.

Missä yliopistolla voi kopioida?
Voit käyttää ylioppilaskunnan kopiokoneita, joihin voit ostaa kopiokortin ylioppilaskunnan kioskilta tai kirjastosta. Koneet sijaitsevat yliopiston pääaulassa, Yliopistonkatu 8 sekä taiteiden tiedekunnan tiloissa, Laajakaista 3 ja Laajakaista 4.

Missä yliopistolla voi tulostaa?
Katso Opiskelijoiden tulostuspalvelu.

Mistä löydän yliopiston pohjakartan?
Pohjakartan löydät täältä.

PIA-opinnot (perusopetukseen integroitu avoin yliopisto-opetus)

Mitä PIA-opinnot tarkoittavat?
PIA -opinto-oikeus tarkoittaa opiskelua samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Jos et löydä haluamiasi opintoja avoimen yliopiston opetustarjonnasta, voit hakea opinto-oikeutta PIA-opintoihin.

Hakuaika syksyllä alkavaan opetukseen päättyy 15.8. ja keväällä alkavaan opetukseen 1.12.
Oikeustieteiden tiedekunnan opintoihin ja kieliopintoihin on olemassa jatkuva haku. Lisätietoja saat puh. 0400 543 174.

Mistä löydän PIA-opinnot?
Listaus myönnettävistä opinnoista löytyy PIA - hakuoppaasta. Aikataulut ja tutkintovaatimukset löydät https://weboodi.ulapland.fi/lay/

Mistä saan käyttäjätunnukset PIA-opintoihin?
Kaikki PIA-opiskelijat saavat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jonka avulla tietoverkon palvelut (mm. WebOodi, Optima-verkkoympäristö, kirjaston tietokantojen etäkäyttö, sähköposti, atk-luokkien tietokoneet, yliopiston langaton verkko) saadaan käyttöön.

Tunnukset voi opiskelija aktivoida seuraavana arkipäivänä opinto-oikeuden kirjaamisesta rekisteriin joko henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa https://identity.luc.fi. Mobiilivarmenteen hankkimisesta löydät tietoa www.mobiilivarmenne.fi -sivustolta.

Mikäli käyttäjällä ei ole henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä yliopiston  opiskelijoiden HelpDeskiin. Opiskelijoiden HelpDeskin kiinnioloaikoina (kesällä, joulun aikaan), myös opiskelijat ottavat yhteyttä IT-palvelupisteeseen. Yhteystiedot löytyvät linkistä www.ulapland.fi/itpalvelupiste

Avoimen yliopiston väylä

Mitä väylä tarkoittaa?
Avoimen yliopiston väylällä eli avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden valintakiintiöllä tarkoitetaan siirtymistä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella. Avoimen yliopiston opiskelija voi hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi osallistumalla valintakokeisiin tai erillisvalinnan kautta.  Kun opiskelija on päässyt yliopistoon, avoimessa suoritettuja opintoja voi sisällyttää tutkintoon, jos opinnot vastaavat sen hetkisiä opintovaatimuksia.

Erillisvalinnan kautta Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi pyrkivien valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan syksyisin ilmestyvissä Lapin yliopiston tiedekuntien valintaoppaissa. Valintakriteereihin kannattaa tutustua huolella.

Muita kysymyksiä

Minulla on erityisen tuen tarve opiskeluun liittyen, mistä voin kysyä erityisjärjestelyistä?

Erityisjärjestelyistä voit kysyä avoimen yliopiston asiakaspalvelusta puh. 040 484 4495 tai avoin@ulapland.fi.

Saanko kurssin jälkeen todistuksen?
Jos olet suorittanut jonkin aineen perus- tai aineopintokokonaisuuden ja haluat siitä todistuksen, voit hakea todistusta sähköisesti. Annamme suoritetuista opinnoista virallisen opintosuoritusotteen, joka käy todistuksesta.
Virallisen opintosuoritusotteen saa pyynnöstä heti.

Onko mahdollista suorittaa opinnot jotenkin muutoin kuin ohjelmassa  ilmoitetulla tavalla?
Ei voi. Suoritustavat kerrotaan kurssikuvauksessa. Opettaja antaa luennoilla ohjeet opintojakson suoritustavoista.

Sain opinto-oikeuden perusopintoihin 25 op , mutta en ehtinyt suorittaa kaikkia opintojaksoja. Miten saan opinnot valmiiksi?
Voit hakea suorittamatta jääneisiin opintojaksoihin opinto-oikeuden seuraavan kerran alkavaan toteutukseen. Opintomaksu on 20-35 euroa/opintojakso. Huomaa että yksittäiset opintojaksot säilyttävät arvonsa vain niin kauan kuin opintojakso on muuttumattomana yliopiston opintovaatimuksissa.