Opiskelijamäärä (20.9. pvm tilanne, KOTA-määritys)

Tilastoon on laskettu Lapin yliopiston tutkintoa suorittavien opiskelijoiden määrä 20.9. tilanteen mukaan. Tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla tarkoitetaan perustutkintoa (alempi/ylempi kk-tutkinto) ja jatkotutkintoa (lisensiaatin ja tohtorin tutkinto) suorittavia opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet yliopistoon läsnä- tai poissaoleviksi.