Suoritetut tutkinnot

Lapin yliopistossa suoritettujen tutkintojen lukumäärä kalenterivuonna (kevät- ja syyslukukausi). Tutkintotilastot on luokiteltu tiedekunnittain ja tutkinnoittain.

Tutkintojen kokonaismäärät on nähtävissä myös yliopiston vuosikertomuksista vuodesta 2002 eteenpäin.