etusivus13 copy.jpg
Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Harjoittelukoulu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiede­kunnan alainen koulu, jossa luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoittelunsa.

Opetusjärjes­telyt rakennetaan yhteistoimin­nallisuutta, oma-aloittei­suutta ja aktiivista tiedon hankintaa tukeviksi. Toiminnalla halutaan varmis­taa se, että oppilaiden vuorovaikutustaidot, vastuullisuus, yh­teistyökyky sekä kyky arvioida omaa työtään pääse­vät kehitty­mään.

Harjoittelukoulu sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa Rovaniemen kaupungin uimahallin vieressä. Harjoittelukoulun peruskorjaus ja laajennus valmistui vuonna 2000. Koulun tilat  ovat kauniit ja toimivat.

 

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖ- JA LOMA-AJAT

 Syyslukukausi 12.8.-22.12. 2015
 Syysloma   
12.-16.10. 2015
 Joululoma      
23.12.2015-6.01.2016
 Kevätlukukausi  
7.1.-4.6. 2016
 Talviloma   
7.-11.3. 2016
 Pääsiäisloma  
25.3.-28.3. 2016
 Helatorstailoma   
5.5.-8.5. 2016


Tapahtumat