ICT-TOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE

Hankkeessa rakennetaan ICT-toiminnan täydennyskoulutusstrategia ja koulutetaan henkilökuntaa uuden opetussuunnitelman sisältöjen toteuttamiseen tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta. Koulutusta järjestetään myös opettajaopiskelijoille. Hankkeen avulla verkostoidutaan muiden harjoittelukoulujen kanssa ja mahdollisuuksien mukaan tuotetaan uutta oppimateriaalia. Harjoittelukoulun TVT-ryhmä ohjaa hankkeen toimintaa ja hankkeen vastuuhenkilönä toimii lehtori Petteri Mulari. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus, ja toiminta-aika on 1.8.2015-31.12.2016.