MONITOIMIJUUS KOULUSSA -JATKOHANKE EMOK

Lapin yliopiston harjoittelukoululla toteutettiin ”Monitoimijuus koulussa” – pilottihanke ESR-rahoituksella. Projekti osallisti kehittämiseen niin oppilaat, perheet kuin koko kouluyhteisön. Lisäksi kehittämis- ja tutkimustyöhön osallistuivat sosiaalityön koulutuksen ja opettajakoulutuksen opettajat ja opiskelijat. Hankkeessa luotiin kouluyhteisöön monitoimijuusmalli, jolla vahvistetaan koulun yhteisöllistä, inklusiivista ja osallistavaa hyvinvointityötä.  Erityistä huomiota kiinnitettiin perheiden ja koulun vuorovaikutusrakenteiden sekä ennaltaehkäisevien oppilashuollollisten palveluverkostojen kehittämiseen sekä kahden eri alan opiskelijoiden moniammatillisten taitojen kehittämiseen. Hanke päättyi marraskuussa 2014. Hankkeen tuloksista on toimitettu kokoomateos ”Yhdessä toimimalla kohti hyvinvoivaa koulua”, joka löytyy osoitteesta: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61832.

 

Lapin yliopiston harjoittelukoulu toimii asiantuntijana kehitettyjen toimintamallien osalta EMOK- jatkohankkeessa, jolle  on saatu jatkorahoitusta edelleen Euroopan sosiaalirahastolta. Nyt alkaa on kolmivuotinen hanke, ja osatoimijoina ovat Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan lisäksi Enontekiö ja Rovaniemi.

The pilot project has received a follow-up project called Preventative Multiagency: Participation and prevention of exclusion as the part of school culture – EMOK; Contact: Katja Norvapalo, Project manager, katja.norvapalo@ulapland.fi , Tel. +35840 484 4185