OPStuki 2016 -PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMATYÖN TÄYDENNYSKOULUTUS

OPStuki2016 on eNorssi -verkoston ja kaikkien harjoittelukoulujen yhteisesti toteuttama koulutuskokonaisuus, jossa harjoittelukouluverkosto toimii paikallisen opetussuunnitelmatyön tukiorganisaationa syksystä 2013 vuoden 2015 syyskuuhun saakka. OPStuki2016 –hankkeen koulutussuunnittelu, talous ja tekninen tuki on keskitetty Helsingin yliopiston Viikin normaalikouluun. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintovirastot ja opettajankoulutuslaitosten asiantuntijat.

OPStuki2016 – koulutus on tarkoitettu oman alueensa, kuntansa tai koulunsa opetussuunnitelmatyöstä vastuussa oleville sivistystoimenjohtajille, opetuspäälliköille, rehtoreille ja opettajille. Koulutus toteutetaan alueittain ja se muodostuu neljästä I-vaiheen (Tulevaisuuden koulu) ja kolmesta II-vaiheen (Hyvinvoiva koulu) työpajasta, joissa teemoina ovat toimintakulttuurin, oppimisen ja opiskelun, opettajuuden sekä oppiaineiden ja arvioinnin muutokset. Koulutus käsittelee ensisijaisesti esiasteen, perusasteen ja lisäopetuksen opetussuunnitelmatyötä. Tavoitteena on ollut suunnitella, tuottaa ja toteuttaa valtakunnalliseen ja alueelliseen opetussuunnitelmaprosessin ohjaamiseen ja ylläpitämiseen uusi koulutusmalli. Myös lukiokoulutuksen edustajilla on mahdollisuus osallistua. Lapin alueellisena kouluttajana toimivat Lapin yliopiston harjoittelukoulun lehtori Anne Ervast ja Helsingin Viikin normaalikoulun koulutuskoordinaattori Ulla Ilomäki-Keisala.