OPETUSSUUNNITELMA 2016 -KEHITTÄMISTYÖ

eNorssi -harjoittelukoulujen verkosto toimii aktiivisena kehittäjäverkostona opetussuunnitelmatyössä. eNorssin opetussuunnitelmatyöryhmä osallistuu aktiivisesti uuden opetussuunnitelman ja uudenlaisen opetussuunnitelmaprosessin kehittämiseen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Harjoittelukoulut tuottavat tukimateriaalia ops-tiekarttaan opetussuunnitelmatyön keskustelun viriämiseksi ja ylläpitämiseksi Suomen kouluissa. Jokaisessa harjoittelukoulussa on 1-2 ops-koordinaattoria, jotka vastaavat oman koulunsa opetussuunnitelmaprosessista.

Lukuvuonna 2015-16 opetussuunnitelmatyöskentely jatkuu paikallisella tasolla. Lapin yliopiston harjoittelukoulu tekee yhteistyötä Rovaniemen kaupungin OPS-työryhmän kanssa. Työryhmän jäsenenä on harjoittelukoululta lehtori Anne Ervast. Harjoittelukoulun oma ops-työryhmä organisoi koulukohtaisen koulukohtaisen opetussuunnitelman suunnittelu- ja kirjoittamisprosessin, johon jokainen harjoittelukoulun opettaja osallistuu. Lapin yliopiston harjoittelukoulun ops-työryhmän puheenjohtaja on lehtori Anne Ervast, ja ops-koordinaattoreina eNorssi-verkostossa toimivat lehtorit Anne Ervast ja Satu Kumpulainen.