TVT-TÄYDENNYSKOULUTUSHANKE

eNorssi -harjoittelukoulujen yhteistyöverkoston tavoitteena on laajentaa opetushenkilöstön tietoteknistä ja pedagogista osaamista, kokeilla ja kehittää käytettäviä sovellutuksia myös uusilla kosketusnäytöllisillä laitteilla, varmistaa opettajankoulutuslaitoksista valmistuvien nuorten opettajien hyvät tieto- ja viestintekniikan taidot, jakaa hyviä käytänteitä yhteisöllisen median hyödynnettävyydestä opetustoiminnassa sekä tutkia ja visioida tulevaisuuden muuttuvaa oppimaisemaa. Harjoittelukoulujen tavoitteena on, että kaikilla koulujemme opettajilla, oppilailla ja opetusharjoittelijoilla on erinomaiset edellytykset toimia erilaisia päätelaitteita ja verkkopalveluita monipuolisesti hyödyntävinä sekä yhteiskunnassa aktiivisina median käyttäjinä ja tuottajina. TVT-hankevastaavana toimii lehtori Petteri Mulari. TVT –täydennyskoulutus on osa Norssiopet.fi-hanketta, jota  rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (Osaava-ohjelma). Hanke jatkuu lukuvuoden 2015-16 loppuun saakka.