YHDESSÄ TOIMIMALLA ONNISTUMME -KERHOTOIMINTAHANKE

Kerhotoiminta on saanut lisärahoitusta Opetushallitukselta ajalle 1.8.2015- 31.12.2016. Kerhotoiminnan avulla edistetään kouluhyvinvointia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaiden ja vanhempien sekä luokanopettajaopiskelijoiden ja kolmannen sektorin osallisuutta kouluhyvinvoinnin kentässä ottamalla heidät mukaan kerhotoiminnan ohjaamiseen.

Lapin yliopiston harjoittelukoululla nähdään kerhot tärkeänä osana kouluhyvinvointityötä. Kerhotoiminta mahdollistaa harrastamisen tasapuolisesti kaikille lapsille. Hankkeen yhtenä perusajatuksena on tukea oppilaiden osallisuutta kerhojen suunnittelussa kaikilla tasoilla. Tarkoituksena on järjestää kerhotoimintaa lapsen koulupäivän sisällä ja sen jälkeen. Kerhojen toteutus on ajateltu seuraavasti:

  • Lehtoreiden pitämät kerhot

  • Kolmannen sektorin pitämä kerho: Lapsi- ja nuorisotyön tuominen alakouluun (ennaltaehkäisy, varhainen tuki), yhteistyö esim. perheneuvolan kanssa

  • Luokanopettajaopiskelijoiden/tiedekunnan vetämä kerho: erityisosaamisen hyödyntäminen, esim. kuvataiteissa, liikunnassa, musiikissa, käsitöissä ja draamassa.

Hankkeen vastuuhenkilö on vararehtori Jari Kuru,  ja hanketta rahoittaa Opetushallitus.