YHTEISTYÖ LUMA-KESKUS LAPIN KANSSA: ohjelmoinnin ops:n kehittäminen

Ryhmä Innokas-hankkeen toimijoita, eri koulujen perusopetuksen opettajia, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja harjoittelukoulun opettajia kehittävät ohjelmoinnin opetussuunnitelman rakentamista tukevaa materiaalia. Eri kouluilla kokeillaan ohjelmoinnin opetuksen ideoita, joista saatuja kokemuksia kootaan kuntien ja koulujen saataville LUMA-keskuksen nettisivuille. Ryhmää johtavat Rovaniemen koulutoimen TVT-koordinaattori Petteri Kartimo ja Lapin LUMA-keskuksen johtaja Anna-Maija Partanen. Harjoittelukoulun yhteyshenkilö on lehtori Anita Haataja.