Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Käyntiosoite: Pohjolankatu 23, 96100 Rovaniemi
Postiosoite: PL 122, 96101 Rovaniemi

Rehtori Jari Kuru
040-5675053

Koulusihteeri Anneli Venäläinen
040-525 2961

sähköposti:
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Tapahtumia
aaltoteksti.jpg

Harjoittelukoulu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiede­kunnan alainen koulu, jossa luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat opetusharjoittelunsa. Opetusharjoittelujen vuoksi oppilaiden maksimi­määrät ovat alkuopetuksessa 20 oppilasta ja 3-6 luokilla 24 oppilasta luokkaa kohden.

Opetusjärjes­telyt rakennetaan yhteistoimin­nallisuutta, oma-aloittei­suutta ja aktiivista tiedon hankintaa tukeviksi. Toiminnalla halutaan varmis­taa se, että oppilaiden vuorovaikutustaidot, vastuullisuus, yh­teistyökyky sekä kyky arvioida omaa työtään pääse­vät kehitty­mään.

Harjoittelukoulu sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa Rovaniemen kaupungin uimahallin vieressä. Harjoittelukoulun peruskorjaus ja laajennus valmistui vuonna 2000. Koulun tilat  ovat kauniit ja toimivat.


KOULUN TYÖAJAT LUKUVUONNA 2010-2011

  • Syyslukukausi 11.08.-22.12.2010
  • Kevätlukukausi 10.01.-04.06.2011
  • Syysloma 18.-22.10.2010
  • Joululoma 23.12.2010-09.01.2011
  • Hiihtoloma 07.-11.03.2011