Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Käyntiosoite: Pohjolankatu 23, 96100 Rovaniemi
Postiosoite: PL 122, 96101 Rovaniemi

Rehtori Jari Kuru
040-5675053

Koulusihteeri Anneli Venäläinen
040-525 2961

sähköposti:
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Tapahtumat
TERVEYDENHOITAJA

Terveydenhoitaja Seija Holmberg on tavattavissa koululla ti-pe klo 8.00-16.00, puh. 040-7162416.

POISSAOLOT


Oppilaiden kaikkia poissaoloja seurataan. Tähän meidät velvoittaa kasvatustehtävämme ja 1.8.2004 voimaan tullut lakimuutos PL 26 § (13.6.2003/477).

Sairastumisesta tai muusta pakollisesta poissaolosta pyydetään tiedottamaan luokanlehtoria saman päivän aikana. Jos opettajaa ei tavoita, voi viestin jättää koulusihteeri Anneli Venäläiselle puh. 040-525 2961.

Pitempiaikaisista sairaspoissa­oloista ja niiden vuoksi mahdollisesti tarvittavista tukitoimenpiteistä on hyvä keskustella luokanlehtorin kanssa. Jos oppilas tarvitsee vapaata perhejuhlien tms. syiden vuoksi, asian ratkaisee luokanlehtori 1-3 päivän pituisilta jaksoilta. Kolme päivää pidempi poissa­ololupa anotaan kirjallisesti rehtorilta. Henkilö­kohtaisista syistä aiheutuvista poissaoloista ei saa aiheutua tukiopetuksen tarvetta.

Huoltajat anovat kirjallisesti kaikki poissaolot, jotka eivät johdu sairaudesta. Tulostettava lomake löytyy alapuolelta (ks. Tiedostot).

PUHELUT

Opettajien sekä muun henkilökunnan puhelinnumerot löytyvät   täältä. Toivomme, että opettajien työhuoneisiin soitettaisiin ainoastaan välituntien aikana.

AUTOT

Koulun piha-alue on suljettu kaikelta muulta liikenteeltä paitsi palo- ja pelastustoimelta. Oppilaiden turvallisuuden vuoksi koulu toivoo, että heitä tuovat tai hakevat vanhemmat eivät aja koulun parkkipaikalle. Alue on niin ahdas, että siellä liikkuvat lapset ovat vaarassa jäädä peruuttavien ja toistensa ohi pyrkivien autojen alle.

KOULUN TYÖAJAT LUKUVUONNA 2010-2011

Syyslukukausi 11.08.-22.12.2010

Kevätlukukausi 10.01.-04.06.2011

Syysloma 18.-22.10.2010

Joululoma 23.12.2010-09.01.2011

Hiihtoloma 07.-11.03.2011