aikajana.jpg
PERUSOPETUSTA JA OPETTAJAKOULUTUSTA

Lapin yliopiston harjoittelukoulu toimii tiloissa, jotka on peruskorjattu ja lisärakennettu vanhan Keskuskansakoulun tiloista. Koulu huolehtii valtaosasta Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen opiskelijoiden opetusharjoittelua. Lukuvuodessa on neljä harjoittelujaksoa, joiden pituudet vaihtelevat kolmesta kuuteen viikkoon. Yhdessä harjoittelujaksossa on mukana 35-70 opiskelijaa eli kahdesta neljään harjoittelijaa jokaisella luokalla.

Luokka-asteet 1-6, oppilaita n. 370, perusopetusryhmiä 18, luokan- ja aine­lehtoreita 28.

Koulun opetuksen painotteisuus:
1) Vuosittain 3. luokalta alkava musiikkiluokka. Näillä luokilla musiikkia on 3-4 tuntia viikossa. Musiikki­luokalle haluaville 2.-luokkalaisille on pääsykoe tammi-helmikuussa. Kutsu lähetetään kaikille kouluille. Koe pidetään harjoittelukoululla.

2) Ympäristö- ja luonnonopin painottuu science-opetus. Opetus ohjaa tutkivaan oppi­miseen ja omaan tiedonhankintaan ja siten tutkijan taitojen kehittymiseen. Osana ympäristö­kasvatusta toteute­taan kaikilla luokka-asteilla retkeilypainotteista leirikou­luohjelmaa.

3) Kaikilla luokka-asteilla toteutetaan myös mediakasvatusta, jonka puitteissa kehitetään medialuku- ja ATK:n perustaitoja.

4) Koulussa on kaksi liikuntapainotteista sekä kaksi matematiikka­painotteista luokkaa.

Kieliohjelma
Koulun kielenopetusohjelman mukaan 3. luokalta alkavana ensimmäisenä vieraana kielenä on englanti ja 5. luokalta alkavana valinnaisena vieraana kielenä ranska. Koulussa toimii lisäksi saamea kotikielenä opiskeleva ryhmä.

Iltapäiväkerhotoiminta
Koulun iltapäivätoiminnasta vastaa seurakunta. Iltapäivätoiminta on maksullista.