KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 

Harjoittelukoulussa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa. Tuntijaon mukaan oppilailla on 1-2-luokilla 20 tuntia, 3-4-luokilla 24 tuntia ja 5-6-luokilla 26 tuntia viikossa. Näin oppilaamme saavat yhteensä 138 viikkotuntia opetusta kuuden vuoden aikana.  Koulumme yhteisenä painotteisuutena on ympäristökasvatus, mikä konkretisoituu mm. mittavana retkeilyopetussuunnitelmana. Siinä oppilaat liikkuvat, asuvat ja toimivat erilaisissa lappilaisissa luontoympäristöissä.  Muita luokkakohtaisia painotuksia koulussamme ovat musiikki, liikunta, kuvaamataito ja matematiikka. 
aurinko.jpg