Lapin yliopiston harjoittelukoulun kielivalinnat

  • ranska tai saksa
  • kun oppilas valitsee kielen, hän sitoutuu jatkamaan opiskelua yläasteellakin
  • kielivalintaa suositellaan edeltävän keskustelu englannin kielen lehtorin kanssa
  • opiskelun voi lopettaa perustellusta syystä ainoastaan rehtorin luvalla

A-kielet

  • A1 – 3. luokalta alkava yhteinen vieras kieli
    –englanti
  • A2 – 5. luokalla alkava valinnainen vieras kieli
    –ranska tai saksa

Lisäksi koululla annetaan saamen kielen opetusta saamelaistaustaisille oppilaille kaupungin muistakin kouluista.

viittaus copy.jpg