kuoro.jpg
HARJOITTELUKOULUN MUSIIKKILUOKAT

Opettajat: Minna-Liisa Kannala, Ulla Kivilompolo, Petteri Mulari ja Paula Nikkilä-Rautajoki

Rovaniemen kaupungin ala-asteilla on kolme musiikkiluokkaa ja yksi musiikkipainotteinen luokka, jotka kaikki toimivat Lapin yliopiston harjoittelukoulun tiloissa Pohjolankatu 23.

Kyseisten luokkien oppilailla on musiikinopetusta 3-4 h/viikko. Osa musiikin tunneista (2h) otetaan liikunnan ja kuvataiteen opetuksesta. Opetus etenee  muissa aineissa normaaliluokkien opetussuunnitelman mukaisesti. Musiikkiluokilla on myös  koulun ulkopuolista  musiikillista toimintaa (mm. esiintymiset ja omat konsertit).

Musiikinopiskelu on  musiikkiluokilla laaja-alaisempaa kuin ns. normaaliluokilla johtuen  musiikin tuntimäärästä ja musiikillisesti valikoituneesta oppilasaineksesta. Kaikki oppilaat kuuluvat Rovaniemen musiikkiluokkien kuoroon, joka on keskeinen osa  musiikkiluokkatoimintaa.

Musiikkiluokalle haluaville järjestetään musikaalisuustesti kevätlukukaudella Lapin yliopiston harjoittelukoululla. Testiin valmistaudutaan opettelemalla laulamaan vapaavalintainen laulu ilman säestystä. Kutsu musiikkiluokille pyrkiville lähetetään jokaiselle Rovaniemen kaupungin ala-asteen 2. luokan oppilaalle.

Musiikkiluokalle pyrkivällä oppilaalla ei tarvitse olla aikaisempia musiikkiopintoja. Musiikkiluokalle ilmoittaudutaan omalta koululta saadulla lomakkeella, joka palautetaan omalle opettajalle määräaikaan mennessä. Musikaalisuustestin tarkka ajankohta ilmoitetaan oppilaalle erikseen oman koulun kautta.