LAPPONICUS-KUORO

Lapponicus-kuorossa laulaa pääasiassa sekä entisiä että nykyisiä musiikkiluokkien oppilaita ja viime vuosina on kuoron riveihin liittynyt uusia laulajia myös muilta kouluilta. Laulajat ovat iältään 12-19 -vuotiaita. Kuoro toimii Lapin yliopiston harjoittelukoulun kerhona ja kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-19 Kalervo-salissa. Kuoroon voi hakeutua 5. luokalta lähtien ja kuoroon pyritään laulutestin kautta.

Kuoroa johtaa Lapin yliopiston harjoittelukoulun lehtori ja musiikkiluokan opettaja Paula Nikkilä-Rautajoki.