aittakuru_kyltti2.jpg
RETKEILYOPETUS

Retkeilypainotteinen opetus on harjoittelukoulun opetussuunnitelmaan kuuluva aihekokonaisuus ja on tarkoitettu kaikille koulumme oppilaille. Kolmannelta luokalta eteenpäin opettaja valitsee luokalleen painotuksen joko retkeilystä, taiteesta tai ympäristö/luonnontiedosta. Painotteisuuden tavoitteena on tarjota oppilaille myönteisiä luontokokemuksia, lisätä luontotietämystä sekä kehittää erilaisia erätaitoja. Lisäksi pyritään kehittämään oppilaiden luontosuhdetta siten, että heistä tulisi luontoa huomioonottavia ja kaikin puolin ympäristövastuullisia toimijoita.
retkitripla.jpg
ALKUPOLKU                                   1.-2. LUOKAT VASTUU:  
 • omista tavaroista ja itsestä
 • ympäristöstä siten, ettei roskaa metsässä ja siivoaa jopa muidenkin jälkiä
TIETÄÄ:   
 • oikean retkeilyvaatetuksen
TAITAA:  
 • maastokävelyn ja evästelyn luonnossa
YHTEYS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOON:
 • Science-opetukseen liittyen luokittelu- ja tutkimusmateriaalin hankintaa  
 
 1. LUOKKA RETKI OUNASVAARALLE
 • koulupäivä
 • retkieväs
 • laastarointi
 • ei roskata itse ja kerätään muitten jättämiä roskia     
 • kerätään tutkimusmateriaalia oppitunneille
 • eläytymis- ja havainnointiharjoituksia
 2. LUOKKA GEOLOGINEN TUTKIMUSRETKI LUOSTOLLE
 • toteutetaan syksyllä koulupäivän mittaisena
 • retkieväs
 • erilaisten kivinäytteiden kerääminen
 • oman repun kantaminen
LINTURETKI
 • toteutetaan keväällä Rovaniemen maastossa

3. LUOKKA PÄIVÄN PATIKOINTI
 • taukoeväs reppuun
 • hiertymän hoitoharjoitus
 • oikean makkaranpaiston opettelu
 • eläytymis- ja havainnointiharjoituksia
VASTUU: 
 • omasta parista ja hänenkin tavaroistaan
 • ympäristöstä siten, että jättää jälkeensä siistin yleisen nuotiopaikan ja leirin                 
TIETÄÄ:   
 • jokamiehenoikeudet (liikkuminen metsässä, marjastus ja sienestys, tulenteko)
TAITAA:   
 • turvallisen käyttäytymisen nuotiopaikalla
YHTEYS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOON:
 • veteen liittyvä oppiaines
PÄIVÄRETKI VAATTUNKIKÖNKÄÄLLE   

retkituplakuva.jpg
 4. LUOKKA VASTUU:
 • itsestä, omista retkeilyvarusteista ja eväistä
 • ympäristöstä siten, että jättää jälkeensä siistin yleisen nuotiopaikan                 
TIETÄÄ:   
 • jokamiehenoikeudet (liikkuminen metsässä, marjastus ja sienestys, tulenteko)
TAITAA:   
 • turvallisen käyttäytymisen nuotiopaikalla
 • osaa auttaa ja huomioida luokkatoveria retkeilytilanteissa
 • asianmukaisen päiväretkipukeutumisen sään vaihtelut huomioiden
YHTEYS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOON:
 • Suoyhteisöön liittyvä oppiaines

 RETKEILYPOLKU
 • Retkeily yli yön
 • melontaharjoitus
 • trangian harjoittelu
 • Pyöräretki Paavalniemi
 • melontaharjoitus
 • trangian harjoittelu
 YMPÄRISTÖPOLKU 
 • suopolku Vaattunkiköngäs
KULTTUURIPOLKU
 • perinnetaitoja
 • pienkäsitöitä
 • toiminnallinen kotimuseo   
 • totto-vaarat
 
rannassa.jpg
5.-6. LUOKAT VASTUU:  
 • oman ryhmän jäsenistä ja heidänkin tavaroistaan
 • ympäristöstä siten, että ehkäistään roskaantumista suunnittelulla                   
TIETÄÄ:   
 • mitä ovat kansallis- ja luonnonpuistot
 • oikea vaellusvarustus
TAITAA:   
 • teltan pystytyksen ja telttaleirin perustamisen
 • ruoanlaiton retkikeittimellä
 • taloudellisen maastokävelytyylin
 • nuotiotarpeiden hankkimisen ja nuotion sytyttämisen
YHTEYS YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOON:
 • metsään ja metsien moninaiskäyttöön liittyvä tietoaines     
 
 5. LUOKKA PÄIVÄVAELLUS
 • ruokatarvikkeet mukaan, ruoka laitetaan itse
 • haavan puhdistusharjoitus ja “kolmen koon”- sääntö
 • metsäyhteisö: kasvualustat, kasvit, eläimet
 • eläytymis- ja havainnointiharjoituksia
YMPÄRISTÖPOLKU:
 • Metsäretki Vaattunkikönkäälle
 6. LUOKKA VAELLUSLEIRIKOULU
 • 1,5 vrk
 • kerrataan ennen leirikoulua retkeilytiedot
 • vastuu toiminnoista oppilailla
 • fyysisesti ja henkisesti vaativa
 • nenäverenvuodon tyrehdyttäminen
 • leirikoulun suorittamisesta saa VAELLUSDIPLOMIN
 • metsien moninaiskäyttö
YMPÄRISTÖPOLKU:
 • Päiväretki tunturiluontoon
lampi.jpg