tvtsuorakaide.jpg

HARJOITTELUKOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

Opetusministeriön laatimassa koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa määritellään ne toimenpiteet, joilla Suomi kehittyy maailman kärkimaiden joukossa olevaksi osaamisyhteiskunnaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen koulun tulee laatia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, jonka avulla turvataan oppilaiden tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja kehittää omaa osaamistaan. Tietotekniset valmiudet ovat lukemiseen ja laskemiseen rinnastettavia perustaitoja, joiden puuttuminen on nykyajan syrjäytymisriski ja siksi jokaisen opettajan tulisi hallita perusasiat tietotekniikan opetuskäytössä.

TVT-työryhmän jäsenet:

Antero Salmela
Janne Laine
Mikko Ojanaho
Ali Niva

Muiden harjoittelukoulujen tvt-strategioihin voit tutustua  eNorssin sivuilla.