harjoittelukuva.jpg
OHJATTU HARJOITTELU

Luokanopettajaksi opiskelevien ohjattu ­harjoittelu on kenttäharjoittelua lukuun ottamatta keskitetty harjoittelukouluun. Harjoittelu­jaksossa on 2-4 opiskelijaa/luokka. Syventävä harjoittelu suoritetaan kahdessa erässä, mikä mahdollistaa opiskelijoiden valmistumisen kesken vuotta. Syventävässä harjoittelussa opettajaopiskelijat toimivat opetusryhmissä pareittain. Harjoittelujaksojen lisäksi koulussa toteutetaan joidenkin aineiden didaktisia harjoitteluita.

Luokanopettajaopiskelijoiden lisäksi Lapin yliopiston kansainväliset opettajaopiskelijat seuraavat opetusta ja suorittavat ohjattuja harjoitteluja. Kasvatustieteen tiedekunnassa opiskelevat kansainväliset vaihto-opiskelijat käyvät seuraamassa opetusta (LTAS 0101 Observation Period Leading to the Teaching Experience 4 ects) sekä suorittamassa ohjattuja harjoitteluja englanninkielen oppitunneilla (LTAS 0202 Teaching Experience 4-12 ects). Uutena opintokokonaisuutena tarjotaan osallistumista alkuopetuksen opetukseen (Early Childhood Practice). Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuutta observointiin erityisopetuksen ja inklusiivien kasvatuksen alueilla (Special and Inclusive Education – school experience 4 ects).  

Harjoittelujaksojen suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa harjoittelujen ohjausryhmä, joka muodostuu ohjatuista harjoitteluista vastaavista didaktikoista ja harjoittelukoulun lehtoreista. Teorian ja käytännön yhtenäistämiseksi harjoittelukoulun lehtorit ja tiedekunnan didaktikot kokoontuvat yhteisiin suunnittelu- ja arviointipalavereihin ennen jokaista opetusharjoittelua.

HARJOITTELUJAKSOT

Orientoiva harjoittelu

Tutustumispäivä 7.9.2010
8.-26.11.2010

Tutustumispäivä 6.9.2011
7.-25.11.2011

Ainedidaktinen harjoittelu

 7.2.-25.3.2011
 6.2.-23.3.2012 

Kenttäharjoittelu

21.2.-25.3.2011
20.2.-23.3.2012

Syventävä harjoittelu

13.9.-15.10.2010
7.4.-13.5.2011

12.9.-14.10.2011
10.4.-15.5.2012