BARENTS PARENTS: monikulttuurisuus koulussa ja opettajaopiskelijoiden opinnoissa

Harjoittelukoulun Barents Parents –hanke toteutetaan osana laajempaa COMPA-hanketta (Development of forms of community participation in the evaluation of the quality of the general education in the  Murmansk region 2008-2010).

Se on opetusministeriön rahoittama kansainvälinen hanke, jonka tavoite on organisoida oppilashuoltoa ja koulun käytänteitä kehittävä koulutuskokonaisuus. Projekti suuntautuu myös Murmanskin alueen perusasteen ja lukiokoulutukseen.  

Harjoittelukoululla hanke on saanut nimen Barents Parents. Hankkeesta on kirjoitettu raportti, joka on osa  Compa-hankkeen tuotoksia. Raportti liitteenä.