Barents Parents (COMPA-hankkeen koulukohtainen pilottihanke)

Pilottihankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajaoppilaiden vanhempien osallisuutta kouluyhteisössä. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joilla maahanmuuttajaoppilaiden huoltajat oppivat ymmärtämään koulumme toimintaa muokkaamalla käytänteitä monikulttuurisuutta huomioiviksi. Toimintasuunnitelman mukaisesti koulun monikulttuurisuustyöryhmä rakentaa käsikirja-tyyppisen työvälineen, joka selkeyttää opettajan työskentelyä maahanmuuttajaperheiden kanssa lukuvuoden eri vaiheissa.