KIELIOSAAMINEN LAPIN VOIMAVARAKSI 2010-2011 (CLIL)

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten oppilaiden ja opiskelijoiden monipuolista kielitaitoa. Hanketta hallinnoi Lapin kesäyliopisto ja toimijoina ovat mm. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta sekä harjoittelukoulu. Hankkeessa täydennyskoulutetaan lappilaisia aineen- ja luokanopettajia sekä kehitetään CLIL-menetelmän (Contend and language integrated learning) mukaisia kieltenopetusopetuspaketteja, joita kansainväliset opiskelijat voivat toteuttaa opetusharjoitteluissa osana opintojaan. CLIL-koulutuksen lähtökohtana on lisätä oppilaiden valmiuksia opiskella vierailla kielillä.