SÄHKÖISEN OPPILASREKISTERIN KEHITTÄMISHANKE

Lapin yliopiston harjoittelukoulu osallistuu Suomen valtion harjoittelukoulujen kehittämisprojektiin, jossa kehitetään sähköistä oppilasrekisteriä ja esitestataan oppilashuollon yhteisiä käytäntöjä kirjaamisessa ja tulostamisessa. Wilma-ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien mukaan hankkeessa seurataan oppilaiden poissaoloja, viivästymisiä sekä tiedonkulkua oppilaiden huoltajille. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.