TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN KEHITTÄMISVERKOSTO -HANKE


Parhaillaan uudistuvan opetussuunnitelman perusteiden tueksi Opetushallitus on käynnistänyt Suomessa Kelpo-hankkeen, jossa luodaan uusia toimintatapoja monipuolisen opiskelun tuen järjestämiseksi oppilaille. Kehittämisverkkohanke on valtakunnallinen projekti, joka  tukee Kelpo-hanketta. Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki ja projektikoordinaattorina on Teija Koskela. Hankkeessa ovat mukana myös Kemi ja Ranua. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta sekä harjoittelukoulu ovat tiedeyhteisöinä mukana tutkimuksen kautta tukemassa kehittämistyötä.