VIERAIDEN KIELTEN OPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE

Hanke on Lapin yliopiston harjoittelukoulun hanke, jota rahoittaa Opetusministeriö. Hankkeen tavoitteena on mm. A2-kielten etäopetustoiminnan rakentaminen ja kehittäminen sekä opettajankoulutuksen ja kansainvälisyyskasvatuksen yhdistäminen.