YHTENÄINEN PERUSKOULU -HANKE

Pyrkimyksenä on kehittää Lapin yliopiston harjoittelukoulusta yhtenäinen peruskoulu, joka sisältää luokka-asteet 1.-9. Yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan ja Rovaniemen kaupungin kanssa luodaan Lapin malli, joka on suunnattu erityisesti harvaanasuttujen seutujen koulutustarpeisiin. Lapin malli antaa valmiudet laaja-alaiseen ja monitaitoiseen opettajuuteen.