YRITTÄJYYSKASVATUS

Lehtori Anita Haataja kehittää yrittäjyyskasvatusta alkuopetuksen näkökulmasta toimimalla eNorssin yrittäjyyskasvatuksen työryhmässä sekä valmistelemalla väitöskirjaa aiheesta Vastuun kautta yrittäjyyteen - päätöksenteon opettelua vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä.