Opettajavaihto

  • Vaihdon kesto: vähintään 5 päivää matkoineen
  • Opetustunnit: vähintään 8 tuntia
  • Kulukorvaus: 850 € (matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin)
  • Hakeminen: Kulukorvauslomake (Application and Decision Form for Reimbursement of Travel Costs for Staff) sekä vaihtojaksoa koskeva suunnitelma (Academic Plan for Mobility Period) toimitettuna kv- asiain suunnittelijalle

 

Lapin yliopistossa opettajilla on mahdollisuus osallistua opettajavaihtoon. Opettajavaihdon voi toteuttaa Erasmus+-, First, Nordplusvaihto, mobilityDK, North-South-South -ohjelmien avulla tai bilateraalivaihtona. Vaihdon tavoitteena on tarjota mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ja rohkaista korkeakouluja laajentamaan opetustarjontaansa, joten antamasi opetuksen tulisi olla osa vastaanottavan korkeakoulun normaalia opetusohjelmaa. 

Hakuvaiheessa hakijan tulee täyttää kulukorvauslomake sekä laatia vaihdon sisältöä koskeva suunnitelma. Tarvittavat lomakepohjat löytyvät tämän sivun oikealta reunalta. Hakemus sekä kulukorvauslomake tulee palauttaa 30.9 mennessä oman tiedekunnan kansainvälisten asiain suunnittelijalle. Matkavaraukset voi tehdä vasta hyväksytyn päätöksen jälkeen.

Matkan jälkeen hakijan tulee lisätä vaihdon vahvistus SoleMove-liikkuvuusjärjestelmään, jonne hän myös antaa vaihtoa koskevan palautteen.

Tutustu tarkemmin vaihto-ohjelmiin:

Erasmus+ -opettajavaihto

Erasmus+ on Euroopan unionin yhteistyöohjelma, johon voivat osallistua kaikki EU:n jäsenmaat, ETA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja, sekä Turkki. Opettaja voi tehdä Erasmus+ -opetusvierailun oman laitoksensa Erasmus+ -sopimusten puitteissa.

Erasmus+ -opettajavaihdon periaatteisiin kuuluu, että opettajan opetus vastaanottavassa korkeakoulussa on erottamaton osa vastaanottavan oppilaitoksen opetusohjelmaa. Annettava opetus voi olla millä tutkintotasolla tahansa.

Vaihdon minimikesto on 8 opetustuntia ja maksimikesto 6 vkoa. Erasmus+ -sopimuskausi ajoittuu 1.6.2015-30.9.2016 välille. Opetusjakson sisällöstä sovitaan vastaanottavan yliopiston kanssa ja tavoitteena on sovittaa annettu opetus mahdollisimman hyvin osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Opetusvierailun aikana voi myös arvioida olemassa olevaa yhteistyötä sekä suunnitella mahdollisia tulevia yhteistyöhankkeita.

Erasmus+ -vaihtoon voivat lähteä kaikki korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvat kansalaisuudesta riippumatta eli myös ns. kolmansien maiden kansalaiset.

Euroopan komissio kerää kaikilta Erasmus+ liikkujilta sähköisen palautteen (Erasmus survey), joka lähetetään liikkujille sähköpostitse.

Nordplus-opettajavaihto

NORDPLUS (Nordiskt Program för Lärare, Utbildningssökande och Studerande) on Pohjoismaiden ministerineuvoston stipendijärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä opetusalan yhteistyötä Pohjoismaiden välillä sekä edistää pohjoismaista opiskelija- ja opettajavaihtoa. Nordplus ei ole tarkoitettu jatko-opiskeluun eikä tutkimuksen rahoittamiseen.

Nordplus-yhteistyö perustuu alakohtaisiin verkostoihin. Opettaja voi siis osallistua Nordplus-vaihtoon, mikäli hänen laitoksensa on mukana oman oppiaineensa Nordplus-verkostossa ja verkosto on hakenut apurahoja opettajavaihtoa varten. Liikkuvuus alakohtaisten verkostojen ulkopuolella toteutuu Nordlys-verkoston avulla.

Lapin yliopistossa Nordplus-vaihtoon voi lähteä:

-Kasvatustieteiden tiedekunnan (lisätietoa Päivi Martin p.2557)

-Oikeustieteiden tiedekunnan (lisätietoa Päivi Martin p.2557)

-Taiteiden tiedekunnan (lisätietoa Virpi Nurmelalta p. 2392.) kautta.

Taiteiden tiedekunta kuuluu neljään Nordplus-verkostoon (Cirrus, EDDA, DAMA ja NordFo), jotka mahdollistavat opettajavaihdon.

Nordplus-opetusvierailun minimikesto on 1 viikko (5 työpäivää tai 8 opetustuntia) ja maksimi 1 lukukausi. Opettaja saa matka-apurahan, jonka suuruus on verkoston sovittavissa. Apuna voi käyttää annettuja suosituksia: Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan 350 euroa ja Islantiin 660 euroa. Nordplus-apurahasta ei voida maksaa opettajan palkkaa.

notrh2north ja mobilityDK

North2north sekä mobilityDK henkilökuntamatka-apurahoja on haettavissa Tanskaan, Grönlantiin ja Färsaarille. Tanskaan lähtevillä vaihdon tulee tapahtua vuoden 2015 aikana. Lisäksi vaihdon tulee kestää vähintään 5 päivää ja hakijalla tulee olla voimassa oleva työsuhde Lapin yliopistoon. Hakijan tulee itse järjestää vaihtopaikka.

First-opettajavaihto

FIRST-ohjelmassa (Finnish-Russian Student and Teacher Exchange Programme) CIMO rahoittaa Suomen ja Venäjän lähialueiden korkeakoulujen verkosto-yhteistyötä. Ohjelmassa tuetaan opettaja- ja opiskelijaliikkuvuutta.

FIRST-ohjelman tavoitteena on korkealaatuisten kumppanuuksien tukeminen suomalaisten ja luoteisvenäläisten korkeakoulujen välillä. Ohjelmalla parannetaan vaihdon tasapainoa Suomen ja Venäjän välillä. Apurahat kanavoidaan verkostoille, jotka jakavat ne eteenpäin opiskelijoille ja opettajille.

Lapin yliopisto koordinoi First-Lapland -ohjelmaa ja on mukana Lapin korkeakoulukonsernin First-Barents-ohjelmassa. Yhteistyökorkeakoulut First-network -ohjelmassa ovat Murmanskissa, Petroskoissa, Arkangelissa ja Pietarissa.

 
Lisätietoa First-ohjelmasta Minna Nousiainen, p. 2685 (First Lapland) tai Ulla Alanko, p. 2257 (First Barents). Tiedekuntien kansainvälisten asiain suunnittelijat antavat lisätietoja tiedekuntien omien First-verkostojen opettajavaihtoihin liittyvistä asioista.

Bilateraalivaihto

Lapin yliopistolla on noin 40 sopimuspohjaista eli kahdenvälistä sopimusta12:ssa eri maassa. Bilateraalisopimusten puitteissa opettajavaihtoja voi toteuttaa Lapin yliopiston yhteistyöyliopistoissa Aasiassa (Kiina, Japani), Australiassa, Kanadassa, USAssa, ja Etelä-Amerikassa (Argentiina, Brasilia, Chile).

Vaihtokohteista lisätietoja SoleMOVE-järjestelmässä.. Bilateraalisopimuksiin perustuvista opettajavaihdoista antaa lisätietoja kansainvälisten asiain kansainvälisten asiain johtaja, Outi Snellman, p. 3000. Bilateraalisopimusten puitteissa tapahtuvien opettajavaihtomatkojen kulukorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti.

north-south-south –vaihto

North-South-South Higher Education Institution Network Programme -ohjelma tukee suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Ohjelman pääpaino on opiskelija- ja opettajaliikkuvuudessa.

Lapin yliopisto on mukana seuraavissa North-South-South-ohjeman hankkeissa: Taiteiden tiedekunta UFISA-User-Centred Design for Innovative Services and Applications. Lisätietoja UFISA –vaihdoista Virpi Nurmela p. 4396

Vaihtoprosessissa käytettävät lomakkeet löytyvät ylhäältä oikealta.Palaa alkuun