Mediapedagogiikkakeskus

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK) on perustettu tukemaan mediakasvatuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön korkeinta opetusta, tutkimusta ja kehittämistyötä.

MPK perustettiin Lapin yliopistoon vuonna 2001 ja vuonna 2003 se siirrettiin Kasvatustieteen tiedekunnan yhteyteen. Keväällä 2005 Mediapedagogiikkakeskuksen asema virallistettiin kasvatustieteiden tiedekunnan sisällä toimivaksi yksiköksi, jolle Lapin yliopiston hallitus hyväksyi johtosäännön kesäkuussa 2005.

Mediapedagogiikkakeskus järjestää mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää opintopisteytettyä koulutusta sekä toteuttaa alan tutkimus- ja kehittämishankkeita. MPK tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.