agora_690x220px.jpg

Arktista pedagogiikkaa (2016-2018)

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Mediapedagogiikkakeskus ovat mukana Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa, jossa testataan ja kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja arktisten alueiden toisen asteen opetuskäyttöön.

Uusien tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen lähtökohtana ovat Pohjois- ja Tunturi-Lapin alueen pitkät välimatkat ja harva asutus, arktinen luonto, saamelaiselinkeinot sekä saamelaiskulttuuri. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa toimijoiden mediataitoja koulutusten, ohjauksen, yhteissuunnittelun ja -pilotoinnin avulla.

Hanketta koordinoin Saamelaisalueen koulutuskeskus ja yliopistolla on hankkeessa asiantuntijarooli.Yhteistyön pohjalta yliopisto valmistelee myös uutta tutkimushanketta, joka kohdistuu arktisiin, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mediaa hyödyntäviin oppimisympäristöihin.

Kaksivuotisessa Arktista pedagogiikkaa -hankkeessa ovat mukana Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja saamelaisalueen lukioiden opiskelijoita ja opettajia sekä opinto-ohjauksesta vastaavia henkilöitä. Osallisia ovat myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäjät ja ohjaavat tahot, kuten oppilaitosjohto ja -hallinto, sekä yrittäjät ja työelämän edustajia Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnista.

Hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Hankkeen yhteyshenkilö Lapin yliopistossa:

Päivi Rasi
Yliopistonlehtori, Mediapedagogiikkakeskus
p. 040 4844 240
paivi.rasi(at)ulapland.fi

Hankkeen projektipäällikkö:

Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen
Saamelaisalueen koulutuskeskus
P. 040 723 6922
etunimi.sukunimi(at)sogsakk.fi

 

logojono_2016.png