CRICS

Critical Communication, Safety and Human-centered Services of the Future (2016-2017)

CRICS -projektissa (2016–2017) tutkitaan ja kehitetään simulaatiokoulutusta, kriittistä viestintää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Koulutuksen ja teknologia- ja viestintäratkaisujen lisäksi hankkeessa kehitetään modernin sairaalan toimintakulttuureja sekä asiakkaiden, henkilökunnan että organisaation näkökulmista. Tutkimus- ja kehittämistyön tarkoituksena on parantaa koulutuksen ja palveluiden laatua ja saatavuutta sekä lisätä työ-, asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tutkimus- ja kehittämistyössä yhdistetään kasvatustieteen ja palvelumuotoilun menetelmiä, jotka tuottavat uudenlaista tietoa simulaatiosta ja vuorovaikutuksesta koulutuksessa ja ammattilaisten toimintaprosesseissa. Palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää tutkimustietoa oman kehittämistyönsä tukena.

Kriisiviestinnän sekä sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden kehittäminen on monista syistä ajankohtaista. Tehokas viestintä ja palvelu auttavat ennaltaehkäisemään sosiaali- ja terveyshuollon haittatapahtumia ja alentavat merkittävästi niistä aiheutuvia kustannuksia. Kehittämistyössä avaintekijöitä ovat viestintäteknologian helppokäyttöisyys, sujuvat toimintaprotokollat ja viranomaisten yhteistyö. Lisäksi tarvitaan koulutusta, jotta uudet ratkaisut voitaisiin ottaa käyttöön; sekä ammattilaiset että alan opiskelijat tarvitsevat perehdytystä uudenlaisiin käytänteisiin. Tutkimusten mukaan simulaatioon perustuva koulutus ja toimintamallit auttavat tehokkaasti omaksumaan uusia toimintatapoja.

CRICS-projektin toteuttavat Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus ja taiteiden tiedekunnan Service Innovation Corner SINCO yhteistyössä Stanfordin yliopiston (Palo Alto, CA, USA), Cape Peninsulan teknillisen yliopiston (Kapkaupunki, Etelä-Afrikka), Umeån yliopiston (Uumaja, Ruotsi), Emily Carr yliopiston Health Design Labin (Vancouver, Kanada) ja Pohjois-Norjan yliopistollisen sairaalan (Tromssa, Norja) kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Aluehallintovirasto (AVI), Pelastusopisto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Projektia rahoittavat Tekes ja EAKR, Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki, Airbus Defence & Space, Tetrasim (Beaconsim) ja Mentura Group Oy.

 

Projektin yhteyshenkilöt:

 

Mediapedagogiikkakeskuksen tiimi:

Professori, vastuullinen johtaja Heli Ruokamo
+ 358 40 587 9090

Projektipäällikkö, tutkijatohtori Tuulikki Keskitalo
+ 358 40 352 4432

Tutkijatohtori, yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi
+358 40 484 4139

Tutkija, Paula Poikela
+358 40 484 4153

 

Palvelumuotoilun tiimi:

Professori, Satu Miettinen
+358 50 535 0861

Tutkija, Mira Alhonsuo
+358 40 484 4378

Tutkija, Henna Marttila
+358 40 484 4231

etunimi.sukunimi@ulapland.fi

CRICS LOGOT.jpg