opiskelijat_nurmikolla_ttkn_edessa_690x220.jpg

LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut (2016-2018)

LOVO-hankkeessa ajantasaistetaan lappilaisten verkko-oppimisratkaisujen menetelmiä ja toimintatapoja vastaamaan digiajan haasteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on:

  1. tuottaa uusia digitaalisia oppimistapoja ja -sisältöjä
  2. kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia, oppijalähtöisiä menetelmiä verkkoympäristöissä
  3. joustavoittaa opintopolkuja oppijalähtöisillä verkko-opintokokonaisuuksilla
  4. kehittää uusia multimodaalisia palautteen antamisen tapoja verkko-opinnoissa
  5. ottaa käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä ja muita uusia digitaalisia osaamisen näyttämisen tapoja
  6. tuottaa kansainvälinen englanninkielinen verkko-opintokokonaisuus
  7. luoda uusia arviointimenetelmiä digitaalisiin oppimisympäristöihin ja -polkuihin

Hankkeen tuloksena lappilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja toimintatavat kehittyvät organisaatiolähtöisistä opetuksen välittäjistä oppijakeskeisyyttä vahvasti hyödyntäviksi. Tuloksena syntyy entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen kehittämismahdollisuuksia sekä uusia digitaalisia osaamisen näyttämisen ja tunnistamisen työkaluja ja tapoja.

Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajia ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia /Ammattiopisto Lappia, Tornion kaupunki/Tornion kansalaisopisto, Lapin yliopisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto.

Hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–20 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

 

Mediapedagogiikkakeskuksen pilotti: Multimodaalisen palautteen kehittäminen

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus osallistuu hankkeeseen pilotilla, jossa tutkitaan ja kehitetään multimodaalisia palautteenantokeinoja (kirjalliset palautteet, ääni- ja videopalautteet) digitaalisissa oppimisympäristöissä.  Pilotin tuloksena syntyy uusia multimodaalisia palautteen antamisen tapoja, jotka ovat sovellettavissa verkko-opetukseen korkea-asteella ja myös muilla koulutusasteilla.

 

Hankkeen yhteyshenkilöt mediapedagogiikkakeskuksessa:

Päivi Rasi, yliopistonlehtori
+ 358 (0) 40 4844240

Hanna Vuojärvi, yliopistonlehtori
+ 358 (0) 40 4844139


logojono_2016.png