LUMA_logo.jpg

LUMA- keskus Lapin avajaisten työpajat kuvauksineen: 

 1. Rakettikerho, Timo Lakkala ja luokanopettajaopiskeliljoita, timo.lakkala(at)rovaniemi.fi
 2. Videotarinoita vesiaiheisista tutkimuksista, Lapin yliopiston harjoittelukoulun 5. luokkalaisia, Sanna Illikainen ja Petteri Mulari, petteri.mulari(at)lapland.fi
 3. Ensiapua ohjelmoinnin opetukseen alakoulussa: Ohjelmointia ilman tietokonetta ja ohjelmointia graafisessa ympäristössä, Anna-Maija Partanen, Tatu Hakunti ja Veera Pantsar, anna-maija.partanen(at)ulapland.fi
 4. Robotiikkaa ja ohjelmointia, Petteri Kartimo ja Innokas-tiimi, petteri.kartimo(at)ovaniemi.fi
 5. Ihmeellinen valo, demonstraatioita valosta, Pekka Välimäki ja Markus Peltola, pekka.valimaki(at)rovaniemi.fi
 6. Tilastotieteen kilpailutöitä, Lyseonpuiston lukion opiskelijat Ira Pekkala ja Sara Piirainen, raimo.huhtala(at)rovaniemi.fi
 7. Vesiprojekti, Pelkosenniemen koulun 3. – 4. luokka , Janne Juuso ja Marjut Lång, janne.juuso(at)pelkosenniemi.fi
 8. Kaarre-peli: Saamen kielen ja kulttuurin sekä matematiikan integrointia, hellin.pietikainen(at)enontekio.fi
 9. Tähtitiedettä lapsille ja nuorille, Tähtitieteellinen yhdistys Pohjan Kruunu, Pasi Laurila, pasi.laurila(at)pohjankruunu.net 
 10. Ovatko kaikki lumihiutaleet samanlaisia? Tiedekseskus Arktikum, Jonna Karajamäki, jonna.katajamaki(at)ulapland.fi
 11. Eläinpolku, Lapin maakuntamuseo, Tuija Alariesto, tuija.alariesto(at)rovaniemi.fi
 12. Metsäpeliluola, Tiedekeskus Pilke, Piritta Mattila, piritta.marttila(at)metsa.fi

 

1. Rakettikerho

Työpajassa esitellään suunnitteilla olevan rakettikerhon idea sekä missä vaiheessa suunnittelu on ja mihin kerhossa tähdätään. Vierailijat voivat tutustua valittuihin töihin sekä mittaus- ja dokumentointityökaluihin. Samalla he voivat keskustella suunnittelijoiden kanssa mahdollisista omista ideoistaan. Työpajassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin yhtä töistä ja vierailijat voivat mahdollisesti koettaa rakentaa oman miniraketin. Taustalla pyöritämme Youtube-videoita tulevista töistä.

2. Videotarinoita vesiaiheisista tutkimuksista

Kaksi Lapin yliopiston harjoittelukoulun 5. luokkaa opiskeli veteen liittyviä fysiikka-kemian aiheita tutkien. Tutkimusprosessin aikana oppilaat nauhoittivat kännyköillä ja kameroilla lyhyitä videonpätkiä, joista he prosessin lopuksi koostivat raportin videotarinan muodossa. Kummassakin luokassa videotarinat katsottiin yhdessä ja arvioitiin opponointimenettelyä käyttäen. Työpajassa on mahdollista katsella lasten tekemiä videotarinoita ja keskustella opettajien kanssa opiskeluprosessin toteutuksesta.

3. Ensiapua ohjelmoinnin opetukseen alakoulussa: Ohjelmointia ilman tietokonetta ja ohjelmointia graafisessa ympäristössä

Uuden opetussuunnitelman mukaan luokilla 1 – 2 on tarkoitus tutustua ohjelmoinnin alkeisiin laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita. Luokilla 3 – 6 tullaan opettelemaan ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä. Työpajassa voi tutustua näihin käsitteisiin sekä kokeilla hauskoja leikkejä ilman tietokonetta tapahtuvaan ohjelmoinnin opetukseen ja internetistä löytyviä graafisen ohjelmoinnin opetusohjelmia. Osallistujilla on myös mahdollisuus keksiä ja kertoa omia ideoitaan työpajan herättämien ajatusten pohjalta.

4. Robotiikkaa ja ohjelmointia

Robotti-työpajassa voi tutustua automaatioteknologiaan ja robotiikkaan käytännössä. Vierailijoilla on mahdollisuus rakentaa ja ohjelmoida oma robotti ja osallistua sillä sumopaini tai jalkapallo otteluun. Työpajan toteutuksesta vastaa joukko innokkaita robotiikan asiantuntija opettajia ja oppilaita.

5. Ihmeellinen valo, demonstraatioita valosta 

Työpajassa tutustutaan mm. valolähteiden spektreihin, infrapunasäteilyyn, valon kokonaisheijastumiseen ja polarisaatioon. Demonstraatioiden avulla selitetään, miten kyseisiä ilmiöitä voi käyttää hyödyksi ja missä niitä voi arkielämässä havaita. Työpajan demonstraatiot ovat yksinkertaisia ja nopeita järjestää, joten ne sopivat esitettäviksi kaikilla kouluasteilla.

6. Tilastotieteen kilpailutöitä

Työpajassa esitellään kilpailutyö, joka on juuri lähetetty kansainväliseen tilastoposterikilpailuun.  Aikaisempina vuosina Lyseonpuiston lukion oppilaat ovat kaksi kertaa voittaneet kilpailun. Tällä kertaa esitellyn työn tekijät ovat kiinnostuneet psykologiasta. He ovat tilastollisin menetelmin tutkineet onko oppimisvaikeuksia ehkäisevällä toiminnalla vaikutusta opiskelijoiden opintomenestykseen.

7. Vesiprojekti

Pelkosenniemen Koulun 3.- 4. luokkalaiset esittelevät työpajassa oppiaineita yhdistävää vesiteemaansa Kemijokeen liittyen. Nähtävillä on projektista kertova juliste, valokuvia tehdyistä töistä, taidetta sekä fysiikka-kemian töitä.

8. Kaarre-peli: Saamen kielen ja kulttuurin sekä matematiikan integrointia

Kaarre-pelissä lattialle on hahmoteltu poroaita. Erilaisia poronkuvia on sijoiteltu metsään aidan ympäristöön. Pelin alussa kunkin lapsen (poronomistajan) kanssa sovitaan kenelle mikäkin poro kuuluu. Esimerkiksi yhdelle lapselle voivat kuulua porot, joissa on jokin luvuista 2 – 4. Lapset keräävät poronsa omaan konttoriinsa poroaidalle. Pelinohjaaja toimii porojen ostajana. Poroja voidaan ostaa numeroiden, laskutoimitusten tai koon mukaan. Pelissä yhdistyy kulttuuritietous, matematiikka, luonnontiede, kieli ja ennen kaikkea hauskuus ja motivointi! Työpajassa voi tutustua peliin sekä keskustella siitä pelin kehittäjän kanssa.

9. Tähtitiedettä lapsille ja nuorille

Tähtitieteellinen yhdistys Pohjan Kruunun tarjoaa asiantuntemustaan kouluille vapaaehtoispohjalta. He vierailevat pyydettäessä koululla ja perehdyttävät lapsia ja nuoria avaruuden rakenteeseen, tähtitieteen ilmiöihin ja niiden tutkimiseen. Vierailujen pituudet vaihtelevat yhdestä käynnistä kokonaiseen kurssiin. He sovittavat opetuksensa eri-ikäiselle ja eritasoiselle yleisölle. Työpajassa voi kysellä lisää ja keskustella vierailusta omassa koulussa.

10. Ovatko kaikki lumihiutaleet samanlaisia?

Arktisen keskuksen uusi oppimispolku johdattaa oppilaat lumen ja erityisesti lumihiutaleiden kiehtovaan maailmaan ”Lumihiutalemies” Wilson Bentleystä kertovan kehyskertomuksen sekä erilaisten tutkimuksellisten, toiminnallisten ja vuorovaikutteisten tehtävien avulla. Oppimispolku sisältää mm. lumihiutaleiden tutkimista ja vertailua, niiden symmetrian havainnointia, tutustumista erilaisiin lumihiutaletyyppeihin sekä lumihiutalekoodin ratkaisemista. 

11. Eläinpolku
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä on esillä runsaasti esineistöä ja Lapin luonnolle tunnusomaista kasvi- ja eläinmaailmaa. Metsien, jokien ja tunturien valtiaista esillä ovat mm. karhu, hirvi, majava ja ahma. Lapin maakuntamuseon eläinpolulla tutustutaan näihin mielenkiintoisiin pohjoisien metsien asukkaisiin mukavalla tavalla. Päiväkoti-, esikoulu- ja alakouluikäisille suunnattujen eläinpolkukierrosten tavoitteena on herättää kiinnostusta kotimaisten luonnonvaraisten eläinten elämää kohtaan –ja myös tutustuttaa nuorimpia vierailijoita museoiden mielenkiintoiseen maailmaan. Eläinpolun pituus on noin parikymmentä minuuttia, mutta eläinpolkua voidaan räätälöidä eri ryhmille sopivaksi.

12. Metsäpeliluola

Tiedekeskus Pilkkeen kiertävässä metsäpeliluolassa käsitellään metsää ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä pelien avulla. Mitä kaikkea puusta tehdään? Kuinka pitkälle pääset biopolttoaineen voimin? Entä mikä on kantasi metsien kestävään käyttöön? Avajaisvieraat voivat myös tutustua Pilkkeen tiedekeskukseen maksutta klo 18 saakka.