LUMA_logo.jpg 

Yhteystiedot:  

Anna- Maija Partanen, KT
Matematiikan didaktiikka
Yliopistonlehtori
LUMA -keskus LAPPI johtaja

040 4844279

Janette Tolppi, KM
Opettajien täydennyskoulutus
Koulutuspäällikkö
LUMA -keskus LAPPI koordinaattori
040 4844135

Pieti Tolvanen, FM
Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikka
Lehtori
040 4844165

Marko Karhu, FL
Maantieteen ja biologian didaktiikka
Yliopisto-opettaja
040 4844114

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@ulapland.fi