OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 opIMG_2264.PNGErilliset opettajan pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä sekä pedagogisen kelpoisuuden koko koulutuskentälle. Opettajan pedagogiset opinnot suorittanut voi työskennellä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten, vapaan sivistystyön oppilaitosten, lukioiden ja peruskoulujen tai yliopistojen opetustehtävissä. Pedagogisen kelpoisuuden lisäksi eri oppilaitoksissa vaaditaan aineenopettajalta koulutus- ja tieteenalaan kuuluvat opetettavan aineen riittävät opinnot sekä korkeakoulututkinto tai vastaava (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta 986/1998 ja siihen tehdyt muutokset).

 Lapin yliopiston tarjoamat erilliset opettajan pedagogiset opinnot painottuvat aikuiskoulutukseen ja opettajana toimimisen valmiuksia kehitetään erityisesti verkkopedagogiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmista. Opiskelu toteutuu monimuotoisesti lähi- ja verkkovälitteisissä tapaamisissa, verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja ohjattuna harjoitteluna. Harjoittelun aikana opiskelijat tutustuvat paitsi opetustyöhön, myös harjoitteluoppilaitoksen toimintakulttuuriin ja sen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen esimerkiksi työelämä- tai järjestötahojen kanssa. Aktiivinen osallistuminen opintoihin on opintojen edistymisen edellytys ja mahdollistaa opintokokonaisuuden suorittamisen yhden lukuvuoden aikana. Opetus alkaa syyskuussa 2016.


Opiskelijamäärä

Lukuvuodeksi 2016–2017 on valittu yhteensä 35 opiskelijaa. Opiskelijat valitiin seuraavien kiintiöiden mukaisesti: 12 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, 3 yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, 3 oikeustieteiden tiedekunnan ja 3 taiteiden tiedekunnan perusopiskelijaa, 12 yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja 2 yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta saamenkielistä henkilöä. Näet opiskelemaan hyväksyttyjen listan oikealla olevista tiedostoista.


Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelija ei voi ottaa vastaan opettajan pedagogisten opintojen 60 op opiskeluoikeutta, jos hän tulee valituksi ja ottaa vastaan opiskelupaikan muuhun opettajankelpoisuuden tuottavaan opettajankoulutukseen tai hänellä on jo ammatilliset opettajan pedagogiset opinnot suoritettuna.

Kaikkien 19.5.2016 hyväksyttyjen on toimitettava opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus sekä ilmoittautumislomake (hyväksymiskirjeen liitteenä)  28.7.2016 klo 15.00 mennessä Lapin yliopiston hakija- ja opiskelupalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Opinto-oikeus

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on kolme lukukautta (n. 1,5 vuotta) ja se alkaa 1.8.2016. Opinto-oikeudelle voi saada jatkoa vain erittäin perustellusta syystä ja vain varsinaisen opinto-oikeuden ollessa vielä voimassa eli jatkoaika voidaan myöntää vain välittömästi varsinaisen opinto-oikeuden jatkoksi. Anomuksessa on eriteltävä puuttuvat opintosuoritukset ja esitettävä suunnitelma siitä, miten aikoo suorittaa ko. opinnot loppuun. Osasuoritusten vanheneminen tulee erikseen tarkistaa. Opinto-oikeudelle voi saada jatkoa vain kerran.


LISÄTIETOJA: 

koulutuspäällikkö Janette Tolppi 040-4844135
yliopistonlehtori Hanna Vuojärvi 040-4844139
koulutussihteeri Tarja Tuisku 040-4844136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------