20080812134934.jpg

MARJO LAUKKANEN
FT, tutkija ja toimittaja

Yhteystiedot
marjo.laukkanen[at]ulapland.fi

Työskentelen parhaillaan tiedottajana Arktisessa keskuksessa. Lisäksi toimin Kide-lehden teeman toimitussihteerinä. Aiemmin työskentelin tutkijana Pohjoisen pojat koulussa -hankkeessa.

Tutkijana
olen tällä hetkellä kiinnostunut lasten ja nuorten koulu- ja mediakulttuureista erityisesti sukupuolen ja pohjoisuuden konteksteissa.

JULKAISUT

Kirjat

Tiuraniemi, Olli & Laukkanen, Marjo (2009, toim.) Vieraana pohjoisen valossa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (Kirjan kuvaus)

Laukkanen, Marjo (2007) Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Artikkelit

Laukkanen, Marjo & Lauriala, Anneli (2011) "Koeta kestää, se on rankkaa!" Pohjoisen pojat, oppiminen ja hyvinvointi.  Teoksessa Risto Rinne, Juhani Tähtinen, Arto Jauhiainen & Mari Broberg (toim.)  Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä.  Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Kasvatusalan tutkimuksia 54, 413-435.

Mulari, Heta & Laukkanen, Marjo (2011) Tyttöjä mediassa, tyttöinä mediassa.  Teoksessa Karoliina Ojanen, Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.) Entäs tytöt?  Johdatus tyttötutkimukseen.  Tampere: Vastapaino, 173-212. (Kirjan kuvaus)

Lauriala, Anneli & Laukkanen, Marjo (2010) Boys’ motivation at school and future orientation in Lapland. In Eeva-Liisa Kronqvist & Pirkko Hyvönen (eds) Insights and Outlouds: Childhood Research in the North. Oulu: University of Oulu, 19–30. (Book synopsis)

Laukkanen, Marjo & Vaattovaara, Virpi (2009) Kuulumisen tiloja verkossa. Teoksessa Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho (toim.) Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Jyväskylä: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 187–214. (Kirjan kuvaus)

Laukkanen, Marjo (2007) Young Queers Online. Teoksessa Kate O'Riordan and David J Phillips (eds.) Queers Online: Media Technology and Sexuality. New York: Peter Lang Publishing, 81–100. (Book synopsis)

Laukkanen, Marjo (2006) Nähdä ja näkyä netissä. Valokuvagalleriat yhteisöllisyyden paikkoina. Teoksessa Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia. Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 13–32. (Kirjan kuvaus)

Laukkanen, Marjo (2006) Ekakerta nuorten nettikeskusteluissa. Teoksessa Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 91–108.

Laukkanen, Marjo (2005) “Onneks on irc :D”. Nettikeskustelut tyttöjen vuorovaikutustilana. Nuorisotutkimus 23:3, 3–18.

Laukkanen, Marjo (2004) Sukupuolitetun ruumiin kuvia ja kuvitelmia. Lähikuva 4/2004, 6–20.

Laukkanen, Marjo (2004) Kaapitetut. Seksuaalinen suuntautuminen nuorten nettikeskusteluissa. Tiedotustutkimus 27:3, 49–62.


Muita valikoituja kirjoituksia

Laukkanen, Marjo (2010) Koulu ohittaa pohjoisen poikien kotiseututaidot. Nuorisotutkimus 28:1, 83–88.

Laukkanen, Marjo (2010) Vastuullisesti verkossa – tyttöjen nettikeskusteluja tutkimassa. Teoksessa Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Laukkanen, Marjo (2007) Sukupuoliklikkailua netissä. Naistutkimus 20:3, 60–64.

Kangas, Sonja & Laukkanen, Marjo (2007) ”Haluan 15 sekuntia parrasvaloissa ja tuhat ystävää!” Nuorten ubiikki nettiarki. Nuorisotutkimus, 25:3, 87–92.

Laukkanen, Marjo (2007) Verkko suojaa ja vaurioittaa. Mielenterveys 5/2007, 12–14.

Laukkanen, Marjo (koonnut, 2005) Lappilaiset tietoyhteiskuntaoppijoina. Lapin läänin tietoyhteiskuntataitojen edistämisen toimintasuunnitelma.