Tiedekunnan hallinto ja tiedekuntaneuvosto                                                                        

Tiedekunnan hallintoa hoitavat tiedekuntaneuvosto, dekaani ja tiedekunnan kanslia.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on kolme vuotta. Tiedekuntaneuvoston jäsenet valitaan kolmesta yliopistoyhteisön ryhmästä: professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö sekä opiskelijat.  Opiskelijajäsenet nimeää ylioppilaskunta vuodeksi kerrallaan.  Muista ryhmistä jäsenvalinnat valitaan vaalien kautta.  Opinnäytteiden arvostelua varten rehtori voi nimetä tiedekuntaneuvostoon sen esityksestä lisäjäseniä.

Dekaani, jonka toimikausi on neljä vuotta, johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa sekä toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. 

Tiedekunnan hallintohenkilökunta kuuluu kansliaan ja sen toimintaa johtaa dekaani yhteistyössä hallintopäällikön kanssa.

Tiedekuntaneuvoston, dekaanin ja kanslian tehtävät määritellään hallintojohtosäännössä.

                                                                                         nuija 003pieni.jpg

 

Kokoukset

Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu:

ti 24.5.2016
to 16.6.2016
ma 19.9.2016
ti 25.10.2016
ti 22.11.2016
ma 19.12.2016

klo 10.15 alkaen.