Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston
kokoonpano toimikaudella 1.1.2015-31.12.2017

Jäsenet:                                        
Varajäsenet:
Turunen Tuija, professori, dekaani, pj .
1.1.2016-31.12.2019
 
Määttä Kaarina, professori  
Keskitalo-Foley, Seija, ma. apulaisprofessori
Ruokamo Heli, professori
Hyvönen Pirkko, ma. apulaisprofessori
(Turunen Tuija, professori)
Uusiautti Satu, ma. apulaisprofessori
Kuru Jari, lehtori
Vaattovaara Virpi, yliopistonlehtori
Autti Anne, amanuenssi
Ylitapio-Mäntylä Outi, yliopistonlehtori
Kivilompolo Ulla, lehtori
Vuojärvi Hanna, yliopistolehtori

Opiskelijajäsenet  1.1.-31.12.2016:
Jäsenet:                                               Varajäsenet:
Ala-aho Ida
Laitinen Lauri
Muinonen Emmaleena
Meriö Tuomas
Rimppi Atte                           
Väätäjä Janne

Lisäjäsenet opintosuoritusten arvostelua varten
1.1.2015-31.12.2017:

Lempiäinen Kirsti, yliopistonlehtori
 
Maasilta Mari, yliopistonlehtori  
Tuovila Seija, lehtori  

Dekaanin ollessa estyneenä kokoukseen osallistumiseen, toimii
tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana varadekaani.

Tiedekuntaneuvoston esittelijöinä toimivat hallintopäällikkö Pia Satta, ma. opintopäällikkö Anne Autti
ja kansainvälisten asiain suunnittelija Jani Suokanerva.  Sihteerinä toimii hallintosihteeri Helena Juntunen.